Plakat promujący wydarzenie kulturalne pt. "Światło Miłosza".

Światło Miłosza: 

Mapping Wspomnień i Czytanie Dźwięków

Noc Muzeów 18 maja 2024

Iluminacje przy Wieży Trynitarskiej

godz. 20.50, 21.30, 21.50

W ramach Nocy Muzeów Stowarzyszenie Anthill zaprasza na pokaz iluminacji na Wieży Trynitarskiej w Lublinie, gdzie przy akompaniamencie muzycznym odczytane zostaną dzieła Czesława Miłosza. Tego dnia na odbiorców czekają trzy pokazy iluminacji wraz z czytaniem literatury – o godzinie: 20:50; 21:30; 21:50.

Będzie to także Noc Muzeów na Wieży Trynitarskiej, wraz z możliwością bezpłatnego zwiedzania.

Wydarzenie literackie „Światło Miłosza: Mapping Wspomnień i Czytanie Dźwięków” realizowane jest w ramach corocznej akcji Stowarzyszenia Anthill pod nazwą „Lublin z literaturą”. Wydarzenie jest bezpłatne, wsparte w ramach programu Patron Roku 2024 Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej.

Historia twórczości Czesława Miłosza jest związana z Lublinem – w szczególności z Józefem Czechowiczem czy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Niestety nie jest ona powszechnie znana. Działania Stowarzyszenia Anthill mają na celu przybliżanie oraz promocję historii miasta Lublin, z którym ma związek wielu bohaterów tworzących dziedzictwo kulturowe naszego kraju – mówi Karolina Niewiadomska, koordynatorka projektu.

 Czesław Miłosz – jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych w świecie poetów polskich, prozaik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1980 roku. Urodzony 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach – obecnie na terenie Litwy. Tworzył nieprzerwanie od wczesnej młodości do końca życia, przez ponad siedemdziesiąt lat. Uprawiał każdy gatunek literacki -i każdy przekraczał, a także publicystykę, krytykę literacką oraz historię literatury. Jest jednym z najczęściej tłumaczonych, na wszystkie języki, autorów polskich. Sam również zajmował się translatoryką, tłumacząc dzieła literatury światowej z języka angielskiego i francuskiego. Przygotował – między innymi – wybór po polsku klasycznej poezji japońskiej haiku. Różnorodna twórczość Miłosza to jedno z najbardziej znaczących i fascynujących zjawisk literatury XX i XXI wieku. Z Lublinem związany przez postać przyjaciela – Józefa Czechowicza. W 1981 roku odebrał Doktorat Honoris Causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zmarł w 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie.


Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Anthill

Darczyńcą jest: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Partnerami wydarzenia są: Archidiecezja Lubelska, Wieża Trynitarska, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Inne Meble

Patronat medialny: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Radio Plus, Gość Niedzielny Lubelski, Niedziela Lubelska, Lubelski.pl

Autorami fotografii wykorzystanych do iluminacji są: Grzegorz Józefczuk, Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz Czesław Czapliński