sroda-z-profilaktyka

 

Środy z Profilaktyką
Spotkanie z dr. n.med. Stanisławem Ostrowskim na temat bezpieczeństwa pacjenta w systemie ochrony zdrowia

 13 września 2023

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

 

17 września jest Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta. Cykliczna akcja, Środa z Profilaktyką, organizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest w tym tygodniu poświęcona właśnie zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem pacjenta w systemie ochrony zdrowia. W ramach tej akcji, w środę, 13 września, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na spotkanie ekspertem z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Traktowanie pacjentów jak partnerów w procesie leczenia wpływa nie tylko na satysfakcję pacjenta, ale także na efekty terapeutyczne i poprawę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pacjentów stanowi podstawową zasadę opieki zdrowotnej.

 Jakość udzielanych świadczeń jest priorytetem w strategii realizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – mówi dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Paweł Piróg. Wprowadzona ostatnio Ustawa o Jakości w Ochronie Zdrowia także zwiększy bezpieczeństwo pacjenta w systemie.

Świadomy i aktywny pacjent może wpływać na swoje bezpieczeństwo w systemie opieki zdrowotnej. Jednak, aby być świadomym pacjentem, trzeba znać swoje prawa i obowiązki oraz przysługujące uprawnienia.

W najbliższą środę, w ramach cotygodniowej Środy z Profilaktyką, zapraszamy do Sali Obsługi Klientów Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na spotkanie z dr. n.med. Stanisławem Ostrowskim z SPSK1 w Lublinie, który jest ekspertem w dziedzinie monitorowania jakości w systemie ochrony zdrowia. Pan doktor udzieli szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa pacjentów w kontekście ich uprawnień, uprawnień szczególnych, a także gdzie zgłaszać skargi oraz naruszenia praw pacjenta.

Środy z Profilaktyką to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęcona  profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej.

Spotkanie z dr. n.med. Stanisławem Ostrowskim na temat bezpieczeństwa pacjenta w systemie ochrony zdrowia odbędzie się, w środę, 13 września, w godzinach od 12 do 14, w Sali Obsługi Klientów Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przy ulicy Nadstawnej 2-4 w Lublinie.