Plakat promujący Spotkanie wokół książki Zygmunta Klukowskiego „Zamojszczyzna 1918–1959”.

Spotkanie wokół książki 

Zygmunta Klukowskiego „Zamojszczyzna 1918–1959”

8 grudnia 2023 roku o g. 18.00 

Sala czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

8 grudnia 2023 roku o godzinie 18.00 w sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” odbędzie się spotkanie wokół książki Zygmunta Klukowskiego „Zamojszczyzna 1918–1959”. Ze Zbigniewem Gluzą i Agnieszką Knyt z Ośrodka KARTA rozmawiać będzie Rafał Wnuk. 

„Zamojszczyzna 1918–1959” jest to długo wyczekiwane wznowienie pełnej spuścizny Zygmunta Klukowskiego. Autor notował na gorąco historię Zamojszczyzny i jej mieszkańców: rozwój II Rzeczpospolitej, ale też narastający w niej antysemityzm, okupację niemiecką (pacyfikację wsi zamojskich, Holokaust, partyzantkę), wkroczenie Sowietów i nastanie komunizmu, niszczenie podziemia niepodległościowego. Wydanie, które ukazało się 6 listopada 2023 roku nakładem Wydawnictwa KARTA, zostało uzupełnione o około 150 stron wspomnień dr. Klukowskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego, m.in. zapisy dotyczące Ordynacji Zamojskiej i historii Szczebrzeszyna.

Zygmunt Klukowski (1885–1959) – lekarz, społecznik, historyk regionalista, bibliofil. Od 1919 roku dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie. Od 1939 roku członek ZWZ-AK, kierownik BIP w Inspektoracie Zamojskim. Autor m.in. czterech tomów Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939–1944. Jego dzienniki stanowiły materiał dowodowy w procesie norymberskim funkcjonariuszy Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS w 1947 roku. Po wojnie trzykrotnie aresztowany za przynależność do AK, dwukrotnie skazany. W 1958 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1959 najwyższym odznaczeniem bibliofilskim – Orderem Białego Kruka ze Wstęgą Białej Myszy.

Szczegóły spotkania: https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/spotkanie-wokol-ksiazki-zygmunta-klukowskiego-zamojszczyzna-1918-1959/

Spotkanie będzie transmitowane online:   https://www.youtube.com/@BramaGrodzkaTeatrNN

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/44fmXN6Ri 

Link do transmisji: https://www.youtube.com/@BramaGrodzkaTeatrNN 

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki.


Książkę sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Wsparcie finansowe projektu @Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.