Spotkanie autorskie i promocja książki:

Janusz Perzyński “Notatki psychiatry z Lublina”

13 października 2022, godz. 17.00
Galeria Biblioteki

Spotkanie będzie również transmitowane na Facebooku WBP (otwartym dla wszystkich)

Profesor zw. dr hab. n. med. Janusz A. Perzyński urodził się 20 września 1943 r. w Lublinie. Absolwent Liceum im. Jana Zamoyskiego (1957-1961), Akademii Medycznej (1961-1967). W latach 1967-1973 asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublinie. W 1971 r. uzyskał pierwszy, a w roku 1973 drugi stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Od 1973 r. pracował w lubelskiej Katedrze i Klinice Psychiatrii kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, od roku 1993 profesora nadzwyczajnego, od 1996 r. profesora, a od roku 2000 profesora zwyczajnego. W latach 2009-2014 był kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Po przejściu na emeryturę w 2014 r. prowadził przez trzy lata zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W latach 2012-2020 pełnił funkcję konsultanta lubelskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz prowadził wykłady dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii.

Profesor Janusz Perzyński wyspecjalizował kilkunastu lekarzy, był promotorem siedmiu rozpraw doktorskich, recenzował prace doktorskie i habilitacyjne, opracowywał recenzje wydawnicze. Zainicjował utworzenie Nagrody Naukowej im. Profesora Mieczysława Kaczyńskiego (1992) promującej rozwój polskiej psychiatrii. Był wieloletnim członkiem zarządu, a także prezesem (1992-1998) lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współorganizował w roku 1993 Pierwszą Witebsko-Lubelską Konferencję Naukową. W macierzystej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytecie Medycznym) był członkiem wielu komisji senackich i dziekańskich.

Książka „Notatki psychiatry z Lublina” to ponad czterystustronicowy zbiór krótkich szkiców, notatek, mini-opowiadań, które – z uwagi na uporządkowanie chronologiczne – składają się na interesujący przebieg życia i pracy zawodowej autora. Pojawiają się w tekstach współpracownicy, pacjenci, rodzina. Do napisania książki, a raczej zebrania wielu wcześniej powstałych tekstów i stworzenia nowych, zdopingowała prof. Janusza Perzyńskiego pandemia, która, oferując więcej wolnego czasu, pozwoliła na zrealizowanie wcześniejszego pomysłu – napisania książki poświęconej „nauczycielom, przyjaciołom, ale głównie pacjentom – osobom dźwigającym poza bólem schorzenia także – ciągle jeszcze zadawany, często bardziej dokuczliwy – ból odrzucenia”.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Lubelskiego AZ