Dom Kultury LSM

ul. Wallenroda 4a

zaprasza na spotkanie

z Adelą Wójcik – pierwszą dyrektorką DK LSM

12 lutego 2024 r., godz. 17.00

Adela Wójcik była dyrektorką Domu Kultury LSM w latach 1974 – 1990. Pracę zaczynała w Klubie, przy ul. Grażyny 17. Z jej inicjatywy odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi, m. in. z Jarosławem Iwaszkiewiczem, Jerzym Lovellem czy Krzysztofem Teodorem Topelitzem, spotkania cykliczne: „Trzy kwadranse o polityce”, „Klub dobrej płyty”, „Zdrowie”, „Teatr przy stoliku”, „Wieczór poezji”, „Savoir-vivre na co dzień”. W ramach stałej działalności w Domu Kultury LSM działały wówczas: Klub Piosenki, Zespół Recytatorski, Młodzieżowy Teatrzyk „Pegazik”, nauka gry na pianinie, klub szachowy, klub brydża sportowego, koło filatelistyczne i inne.

Adela Wójcik, podczas spotkania, opowie o prowadzeniu placówki od czasu jej objęcia, o zmieniającym się odbiorze kultury na przestrzeni lat i dlaczego do dziś jest częstym gościem Domu Kultury LSM.