pozar-lublina
Procesja dominikańska; fot. J. Goc

Pożar Lublina – 304 rocznica ocalenia miasta czyli staromiejska opowieść procesyjna
  2 czerwca 2023 r.

2 czerwca mija 304 rocznica ocalenia miasta z wielkiego pożaru, które to wydarzenie uwiecznione zostało na obrazie w bazylice o.o. Dominikanów.W tym roku po kilku latach przerwy, chcemy ponownie upamiętnić wydarzenia tamtego dnia.

…Działo się to 304 lata temu 2 czerwca 1719 r. Tego dnia zajęły się budynki na Podzamczu, na terenie miasta żydowskiego. Jako, że zabudowania w tamtej części miasta w dużej mierze była drewniana, ogień szybko zaczął się rozprzestrzeniać ogarniając coraz to nowe obszary zabudowy. dotarł do klasztoru oo. Bonifratrów. Zaczął zagrażać Krakowskiemu Przedmieściu i miastu w murach, pojawił się już nawet w ich obrębie na seminarium przed kolegiatą. Jednak przecudowną Krzyża Świętego protekcją pożar został od miasta odwrócony…


Wyruszając śladem procesji dominikańskiej uwiecznionej na obrazie, chcemy tym razem pokazać Państwu najdalsze zakątki miasta ogarniętego pożogą. Dlatego o godzinie 20.30 wyruszymy spod kościoła o.o Dominikanów i powędrujemy w kierunku pl. Litewskiego, na którym znajdował się niegdyś kościół Bonifratrów także dotknięty pożarem.

W ramach tej edycji wydarzenia zapraszamy także na:

  • 12.00 – Sympozjum popularnonaukowe „Lubelskie przedmieścia w perspektywie archeologicznej i historycznej”.

Z referatami wystąpią dr hab. Henryk Gapski, prof. KUL, dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL, dr Hubert Mącik, dr Rafał Niedźwiadek, Jacek Tkaczyk, Jacek Jeremicz.
Prowadzenie: dr Marcin Gapski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie.

  • 16.00 – Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dawida Lewandowskiego – średniowiecznego jubilera – który przeniesie nas w czasie i odkryje tajniki średniowiecznego złotnictwa.

Uczestnicy zgłębią wiedzę o średniowiecznej biżuterii, metodach jej wytwarzania oraz poznają narzędzia używane w warsztatach złotniczych. Każda z osób będzie miał też okazję stworzyć własne ozdoby, nawiązujące stylistycznie do archeologicznych zabytków.


Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy pod adresem e-mail: edukacja@mzwdr.pl

Sympozjum i warsztaty odbędą się w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Plac Litewski 3