projektor

Pokolenie Z zmienia świat!  

Wzmacniaj postawę obywatelską wśród dzieci 

z Programem PROJEKTOR! 

 

Rekrutacja wolontariuszy do XIX edycji Programu PROJEKTOR już ruszyła, by z pomocą studentów wspierać dzieci z małych miejscowości. Wolontariat, napędzany siłą zmian pokolenia Z, poświęcony jest budowaniu aktywności obywatelskiej. Zaangażowanie społeczne i pielęgnowanie wrażliwości to centrum potrzeb współczesnego świata oraz najmłodszych. Teraz, mocno jak nigdy wcześniej, czujemy, że mamy wpływ. Dlatego warto zostać wolontariuszem!

 

W ramach Programu PROJEKTOR studenci prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4-7 w małych miejscowościach w całej Polsce. Warsztaty, realizowane metodą projektową, pozwalają na zainspirowanie dzieci do mierzenia wysoko! Spotkania są skupione na 3 ważnych dla świata tematach: relacjach społecznych, ochronie planety i działaniach w Internecie.

 

Wolontariat to idealna przestrzeń na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym ze strony Programu PROJEKTOR. Dzięki warsztatom studenci mogą wzmocnić kompetencje miękkie, nauczyć się pracy z dziećmi i sprawdzić się w działaniu. Przez cały okres współpracy studenci-wolontariusze mają zapewnione:

  • kieszonkowe na pokrycie kosztów dojazdu i materiałów na zajęcia, 
  • e-learning i szkolenie online przygotowujące do pracy z dziećmi, 
  • szczegółowe scenariusze zajęć, 
  • konsultacje online i telefoniczne, 
  • certyfikat potwierdzający udział w wolontariacie,
  • dla najbardziej aktywnych: możliwość udziału w wydarzeniach na żywo (zjazd liderów, podsumowanie edycji).

 

Wolontariuszami w Programie PROJEKTOR mogą zostać:

  • studenci (do 26 r.ż.);
  • absolwenci do roku po ukończeniu studiów;
  • doktoranci i pracownicy naukowi (do 35 r.ż.). 

 

Dołączenie do wolontariatu jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz na stronie Programu PROJEKTOR [klik] i wybrać jedną z 175 szkół podstawowych z całej Polski. Prowadzone zajęcia mają formę 2 spotkań, każde o długości 4 godzin lekcyjnych. Dzięki nim dzieci mogą rozwinąć kompetencje społeczne i obywatelskie. To kluczowe obszary wspierające ich rozwój z myślą o lepszej przyszłości!

 

Od 2005 roku w całej Polsce w ramach Programu PROJEKTOR przeprowadzono ponad 43,5 tys. projektów edukacyjnych w 3,2 tys. szkołach, z udziałem 16 tys. studentów-wolontariuszy oraz 456,4 tys. dzieci. 

 

Autorem i fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program realizuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 


Patroni medialni XIX edycji Programu PROJEKTOR to: dlastudenta.pl, Mega Otwarte Radio Studenckie Uniwersytetu Gdańskiego, Akademickie Radio CENTRUM Politechniki Rzeszowskiej, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, Rozgłośnia Uniwersytecka RADIO SFERA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Radio Meteor (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Akademickie Radio Kampus (Uniwersytet Warszawski). 

 

Rekrutacja potrwa do 20 listopada 2023 r. 

Formularz zapisu i więcej informacji: www.projektor.org.pl