Baner

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady


Wykład o jednym z więźniów Majdanka i oddanie hołdu ofiarom KL Lublin – Państwowe Muzeum na Majdanku tradycyjnie przyłącza się do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Głównym punktem wydarzenia, 14 czerwca o godz. 12.30, będzie złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Mauzoleum zlokalizowanym na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku.

Wcześniej, o godz. 11.00, w Centrum Obsługi Zwiedzających odbędzie się wykład pt. „Obozowe losy kapitana Bolesława Burskiego ‘Jasieńczyka’”. Sylwetkę Bolesława Burskiego
– harcerza, oficera Wojska Polskiego, patrioty, więźnia Majdanka – przedstawi Anna Wójcik, kierowniczka muzealnego archiwum. „Bolesław Burski przybył do obozu koncentracyjnego na Majdanku 18 stycznia 1943 r. w pierwszym dużym transporcie Polaków zabranych z więzienia gestapo na Pawiaku w Warszawie. Na Majdanku Burski został wyznaczony na szefa komanda kucharzy obsługujących kuchnię III pola. Był zaangażowany w obozową działalność konspiracyjną, utrzymując przez cały okres swojego uwięzienia na Majdanku kontakt z polskim podziemiem wojskowym. W kwietniu 1944 r. Jasieńczyk został wywieziony w jednym z transportów ewakuacyjnych do KL Auschwitz, gdzie przebywał do ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. Swoje przeżycia obozowe Bolesław Burski opisał we wspomnieniach, które wkrótce
ukażą się drukiem” – informuje Anna Wójcik.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady ustanowiony został decyzją Sejmu RP z 2006 roku. Upamiętnia on pierwszy transport Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. 14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali tam z więzienia w Tarnowie grupę 728 osób. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu.