Przedłużamy nabór do II Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego pod hasłem „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski. Na zgłoszenia czekamy do 31 października br. Wszystkie pozostałe warunki pozostają niezmienne.

Celem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej, która opowiada unikalną historię zachęcającą do odwiedzenia Lubelszczyzny. Uczestnicy konkursu nagrają krótkometrażowe materiały filmowe pokazujące aktywne formy spędzania czasu oraz atrakcje turystyczne na terenie administracyjnym województwa lubelskiego i związanego tematycznie z hasłem: „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Konkurs filmowy to ubiegłoroczny debiutant. Nagrodzone filmy będziemy wykorzystywać do promocji regionu lubelskiego w Polsce i za granicą. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą pokazać na ekranie piękno naszego regionu i tym samym zachęcić do odwiedzenia Lubelskiego mówił Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Filmy mogą zostać zarejestrowane dowolną techniką cyfrową (kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem). Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach konkursowych – filmy trwające do 15 sekund oraz od 15 sekund do 3 minut.

Do wygrania są karty zakupowe o wartości 2000 zł, 1500 zł, 1000 zł oraz trzy wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kartą zakupową o wartości 500 zł. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prace konkursowe zapisane na płycie CD/DVD lub nośniku pendrive wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia i oświadczeniami należy przesłać pocztą lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem: „KONKURS FILMOWY”) lub dostarczyć osobiście na powyższy adres. Filmy powinny nawiązywać tematycznie do hasła: „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie sztuki filmowej oraz pracowników Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL w Lublinie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali w terminie i miejscu ustalonym przez UMWL.

Szczegóły w tym m.in. regulaminy, karty zgłoszeniowe, oświadczenia i pełny skład komisji na stronie Organizatora