musical-cyrkowy

Musical cyrkowy Chatki Żaka
Nana na nana

19 maja 2023 r., godz. 19:00

Sala Widowiskowa Chatki Żaka

Wstęp wolny!

“Nana na nana” to musicalowo-cyrkowy spektakl, który powstał z inicjatywy ACKiM UMCS Chatka Żaka we współpracy z Fundacją Sztukmistrze. 😃
Jego treść, jak i forma, są wynikiem kolektywnych poszukiwań twórczych opartych na metodzie “Research Creation”.

To performance, którego inspiracją nie było istniejące wcześniej dzieło kultury, ale wrażliwość i kreatywność tworzących go młodych, lubelskich artystów. 🤸
Treść spektaklu to refleksja nad nieprzewidywalnością i losowością życia, nad naturą przypadku i jego konsekwencją. To rzecz o międzyludzkich relacjach, poszukiwaniu równowagi pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem, ale również o wewnętrznej potrzebie wyrażenia siebie i swoich emocji. To spektakl o grupie różniących się od siebie osób, które dążą do jednego, artystycznego celu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo.

W praktyce “Nana na nana” to blisko 60 minutowe widowisko, wykonywane przez ośmioosobowy zespół młodych twórców związanych z Lublinem, w którym techniki cyrku współczesnego mieszają się z tańcem, muzyką wykonywaną na żywo i teatrem fizycznym. Wierzymy, że ten spektakl może stać się prawdziwą “wizytówką Europejskiej Stolicy Młodzieży”, dlatego, że jest dziełem powstałym całkowicie oddolnie w Lublinie w wykonaniu jego młodych artystów, który w swojej formie i treści dotyka tematów osobistych i autentycznych.

Dodatkowo, w dniach 16-19.05 odbędą się BEZPŁATNE spektakle dla klas 5-8 szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.
🔸 16.05, godz. 12:00
🔸 17.05, godz. 9:00
🔸 18.05, godz. 9:00
🔸 19.05, godz. 12:00
Obowiązują zapisy.
Prosimy o zapisy ze wskazaniem odpowiadającej Państwu daty wraz z numerem kontaktowym.
Potwierdzenia obecności należy dokonać na adres mailowy: rafal.wozniak@mail.umcs.pl bądź telefonicznie pod numerem: 503105390.
________________
Projekt powstał w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 oraz otrzymał dofinansowanie od Miasta Lublin.