przedsiebiorcze_dzieciaki_-_grafika_z_logo_projektu

Rozpoczynamy VI edycję projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Jego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pobudzanie kreatywności i rozwijanie tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju kariery zawodowej. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic w wieku 6-10 lat z lubelskich placówek oświatowych.

– Sukces i niesłabnące zainteresowanie tym projektem są dowodem na to, że wpisuje się w bieżące potrzeby edukacyjne i odpowiada na wyzwania przyszłości. Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz kreowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy pośród najmłodszych mieszkańców naszego miasta jest niezwykle istotnym elementem kształcenia. Takie są też założenia Strategii Lublin 2030, w której zapisaliśmy, że warunkiem sukcesu miasta są wiedza, kreatywność i przedsiębiorczość, rozwijane już na etapie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wierzymy, że przyniesie to realne efekty w życiu młodych ludzi wkraczających za kilka lat na rynek pracy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas trwania projektu dzieciaki zdobywają podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijają swoją kreatywność, poznają techniki pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, budowania wiary we własne możliwości, planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Elementem projektu, który daje mnóstwo wrażeń i doświadczeń są wizyty w lubelskich firmach oraz u przedstawicieli przemysłów kreatywnych, które pozwalają poznać gospodarczą stronę miasta. Dla zakwalifikowanych do projektu placówek oświatowych przewidziane są dwa konkursy. Pierwszy to znany już, odbywający się corocznie konkurs „Szkolne przestrzenie kreatywne”, przeprowadzany wspólnie z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle”, w którym nagrodą jest utworzenie przestrzeni kreatywnej wewnątrz szkoły.

Po raz pierwszy we współpracy z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin organizowany jest konkurs „Zielona ekoprzestrzeń kreatywna”, w którym wyróżnione mogą zostać 3 szkoły, które wezmą udział w konkursie. Nagrodami jest profesjonalny projekt i realizacja 3 miejsc w przestrzeni przy szkole w których dzieci, poprzez kontakt z naturą działającą na różne zmysły, będą miały możliwość wyciszenia się, relaksu i odpoczynku. Udział w konkursach to działanie na rzecz wsparcia naturalnej kreatywności młodych ludzi, stanowiącej element postaw przedsiębiorczych, oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w lokalnym, bliskim dzieciom środowisku.

Równolegle realizowana jest trzecia edycja projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” w naszym mieście partnerskim Łuck w Ukrainie. Odbywa się on tam według tych samych założeń co w Lublinie. Różnią się tylko maskotki projektu – w Lublinie jest to Koziołek Biznesmen natomiast w Łucku Klikun – Przedsiębiorca. Realizatorami projektu w Łucku są Urząd Miasta Łuck, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki oraz Fundacja Efekt Dziecka.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w poniedziałek (12 lutego). Zapraszamy placówki oświatowe z Lublina do wzięcia udziału w tym wyjątkowym projekcie skierowanym do najmłodszych mieszkańców i mieszkanek naszego Miasta. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie https://przedsiebiorczy.lublin.eu/przedsiebiorcze-dzieciaki/.

Jednocześnie przyjmowane są zgłoszenia od przedstawicieli lubelskich firm i przemysłów kreatywnych. Partnerami projektu mogą zostać firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, a także przedstawiciele przemysłów kreatywnych. Partnerzy projektu zobowiązują się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci na terenie firmy, bądź obszaru pracy osoby kreatywnej. Nabór partnerów do udziału w projekcie trwa do 16 lutego 2024 r.

Projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki” realizowany jest od 2018 r. Podczas pięciu edycji w projekcie wzięło udział ponad 1600 dzieci z 71 klas oraz 84 firm i przedstawicieli przemysłów kreatywnych. Odbyło się 135 spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych w firmach.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin (referat ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, przemysłów kreatywnych i współpracy z biznesem w Wydziale Kultury) oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

 źródło:lublin.eu