listy-do-henia

Listy do Henia


19 kwietnia 2024 r.

W związku ze zbliżającym się Dniem Pamięci o Holokauściei Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie 19 kwietnia 2024 roku organizuje działanie artystyczno-edukacyjne „Listy do Henia”.

Jego celem jest opowiedzenie uczniom i uczennicom z lubelskich szkół o Zagładzie lubelskich Żydów poprzez los jednego dziecka. Kiedy wybuchła II wojna światowa Henio Żytomirski miał 6 lat. Wiosną 1941 roku chłopiec wraz z rodziną musiał przenieść się do getta. Rok później rozpoczęła się Zagłada, a Henio podzielił los tysięcy lubelskich Żydów. Pisanie listu do Henia jest indywidualnym aktem pamięci, ale także świadomym aktem sprzeciwu wobec założeń akcji „Reinhardt”, której celem było wymazanie śladów istnienia społeczności żydowskiej.

W przestrzeni miasta 19 kwietnia odbędą się następujące działania artystyczno-edukacyjne:


>>> Akcja pisania listów do Henia – Krakowskie Przedmieście 64, godz. 11:00–13:00
W miejscu, gdzie zostało zrobione ostatnie zdjęcie Henia w lipcu 1939 r. spotykamy się, aby napisać list do żydowskiego chłopca. List jest następnie wrzucany do skrzynki pocztowej Teatru NN. Jest to indywidualny akt pamięci, dedykowany wszystkim ofiarom Zagłady.

>> Spacer edukacyjny „Śladami Henia”, godz. 13:00–13.45
Przejście szlakiem miejsc związanych z życiem Henia Żytomirskiego i jego rodziny. Spacer rozpoczyna się na Krakowskim Przedmieściu 64, a kończy przy Lampie Pamięci przy ul. Podwale.

 

Dodatkowe informacje:

Projekt Listy do Henia: https://teatrnn.pl/henio/aktualnosci/

Henio Żytomirski. Historia jednego życia: https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/henio-zytomirski-historia-jednego-zycia/