Plakat promujący wystawę prac malarskich Leszka W. Niewiadomskiego.

Dom Kultury LSM

ul. K. Wallenroda 4a

zaprasza na wernisaż wystawy

Leszek W. Niewiadomski

“Spójność widzenia”

10 listopada 2023, godz. 17.00

 Leszek Niewiadomski ukończył studia magisterskie w IWA UMCS. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Lisa, a studia podyplomowe z grafiki artystycznej w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Należy do Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Jest współzałożycielem Grupy Artystycznej Kontrast.

Zajmuje się malarstwem akrylowym, pastelem olejnym i akwarelą. Swoją twórczość malarską prezentował na 70 wystawach autorskich i ponad 170 wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą: Dania, Francja, Holandia, Kanada, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Włochy. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, placówek dyplomatycznych, galerii oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.

W 2017 roku TVP Lublin zrealizowała film o twórczości Leszka Niewiadomskiego pt. „Radość tworzenia” z cyklu reportaży Zwykłe Niezwykłe, ukazujących historie artystów w odniesieniu do kultury i sztuki.

Twórca ilustracji dla wydawnictw literackich i naukowych w Polsce, Hiszpanii i USA.

Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich z zakresu malarstwa. W uznaniu za dorobek twórczy i zasługi na rzecz edukacji, kultury i sztuki został odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Medalem Prezydenta Miasta Lublin, Medalem 700-lecia Miasta Lublin, Medalem Dantibus Spem.

Został również uhonorowany: Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego – 2010, 2015, 2021, Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin – 2003, 2015, 2020, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej – 2019, stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu „Mistyczny Lublin – architektura naszych przodków” – 2019.