Forum Wielkich Kompozytorów Lubelszczyzny

17-20 listopada 2022

Na wszystkie wydarzenia Forum – wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie “Lubelskie. Smakuj Życie”. Projekt jest realizowany w ramach Programu “Warto być Polakiem”

Szczegóły przesyłamy w załączniku. 

Miejsce:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10 (referaty, koncerty, wystawa)
 • Trybunał Koronny, Rynek 1 (zakończenie Forum, koncert)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
  ul. Gabriela Narutowicza 4 (wystawa)

 

                               Wykłady i koncerty:

>>> 17 listopada  (czwartek)

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10 

 • godz. 10.00
  prof. dr hab. Renata Suchowiejko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Henryk Wieniawski (1835–1880), skrzypek solista Jego Cesarskiej Mości Aleksandra II. Kilka uwag na temat okresu „petersburskiego” w życiu i karierze artystycznej 
 • godz. 11.00
  prof. dr hab. Mieczysława Demska–Trębacz, prof. em – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
  Związki Karola Lipińskiego z kulturą muzyczną Lubelszczyzny
 • godz. 12.00
  prof. dr hab. Mieczysław Szlezer  – Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie
  Stanisław Serwaczyński – człowiek i dzieło
 • godz. 13.00
  Koncert  kameralny: 
  Zuzanna Budzyńska – skrzypce, Szymon Ogryzek – fortepian (w programie utwory Karola Lipińskiego, Fryderyka Chopina, Józefa Wieniawskiego i Henryka Wieniawskiego)

      

>>18 listopada  (piątek)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10   

 • godz. 10.00
  prof. dr hab. Mieczysława Demska–Trębacz, prof. em – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
  Topos narodowy w twórczości Karola Lipińskiego i adresaci jego utworów
 • godz. 11.00
  dr hab. Alina Mądry, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Reverie” Henryka Wieniawskiego – od źródła do edycji
 • godz. 12.00
  dr Karol Rzepecki  –  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Sztuce
  Józef Wieniawski – człowiek i dzieło
 • godz. 13.00
  Recital fortepianowy: 
  Jacek Kortus  (w programie utwory Józefa Wienawieg i Fryderyka Chopina

 

>>> 20 listopada 2022, 
Trybunał Koronny, Rynek 1
godz. 18.00 
Podsumowanie Forum
Koncert kameralny: Anna Mikołajczyk – Niewiedział – sopran,  Robert Morawski– fortepian (programie utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Józefa Wieniawskiego i Witolda Lutosławskiego)

 

Wystawy:

 • Historia  Międzynarodowych  Konkursów  Skrzypcowych im. Henryka  Wieniawskiego w Poznaniu. Wystawa ze zbiorów Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu; miejsce wystawy:Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10 
 • Rodem z Lublina i Lubelszczyzny. Poczet wybitnych kompozytorów z Lubelskiego. Wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; miejsce wystawy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza 4

 

Koordynatorem wydarzenia jest dr Teresa Księska-Falger