Plakat reklamujący finisaż wystawy pt. „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie.

Finisaż wystawy

„Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”

21 marca 2023 roku

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Zapraszamy na wystawę „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Pokaz kopii dzieła Jana Matejki autorstwa Ireneusza Rolewskiego przygotowanej z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Pokaz obrazu wzbogacają zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – starodruki, atlasy nieba, współczesne kopernikana, grafiki, pocztówki, starodruki Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, obiekty naukowe z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz medale i numizmaty z kolekcji Zbigniewa Nestorowicza.

Wystawa będzie czynna do 25 marca 2023 roku w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Prezentowany efekt pracy Ireneusza Rolewskiego – kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” – powstał dzięki projektowi współfinansowanemu przez Miasto Skierniewice oraz Fundację Orlen.

Format oryginału obrazu to 225 x 315 cm. Kopia jest przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kopiowania dzieł – ma zmieniony wymiar (215 x 300 cm) i jeden z wybranych detali.

Pierwszy publiczny pokaz obrazu miał miejsce w Skierniewicach w dniach 16-22 lutego 2023 roku. Obraz, po prezentacji w Lublinie w dniach 27 lutego – 25 marca 2023 roku, znajdzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, by popularyzować w międzynarodowym środowisku polskie dziedzictwo kulturowe oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Ponadto w Bibliotece:
Wystawa: PAMIĘCI ZWYCIĘŻONYCH. Wystawa w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Ekspozycja została przygotowana przez pracowników Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki, oprawa plastyczna – Paweł Znamierowski. Wystawa będzie eksponowana  w Autorskiej Galerii Hol w godzinach pracy do 16 marca 2023 roku!  Wstęp wolny. Zapraszamy!
O wystawie: 
Narrację prezentowanej wystawy budują głównie dokumenty pochodzące z kolekcji zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Najstarsze z nich – dokumenty rękopiśmienne oraz drukowane dokumenty życia społecznego – pochodzą z pamiętnego roku i dotyczą ogłoszenia powstania, jego organizacji czy wezwania do walki. Szczególne miejsce wśród nich zajmują pamiątki po stryjach Hieronima Łopacińskiego walczących w powstaniu – Antonim i Józefie oraz prezentowany po raz pierwszy w swej historii ekspozycyjny unikat – pieczęć powstańcza województwa średzkiego ukryta w spinkach do mankietów. Wyjątkowy charakter mają wspomnienia  z tamtego czasu, spisane na początku XX wieku, których fragmenty są zaproszeniem do skorzystania z dokumentów najbardziej unikatowych, bo pojedynczych, źródłowych i najczęściej niepublikowanych.
Więcej o wystawie:
Wystawa “Pamięci zwyciężonych”. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego