Plakat promujący wydarzenie Dźwięk bez fikcji. Spotkanie wokół książki Katarzyny Michalak.

Dźwięk bez fikcji. Spotkanie wokół książki Katarzyny Michalak

7 grudnia 2023 r., g. 18

Sala czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” ul. Grodzka 21

Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza na spotkanie wokół książki Katarzyny Michalak „Dźwięk bez fikcji. O radiowym reportażu artystycznym”, które odbędzie się 7 grudnia o godzinie 18.00 w sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” ul. Grodzka 21, Lublin.

Książka traktuje o fenomenie dźwięku w procesie powstawania radiowego reportażu artystycznego. Autorka proponuje nowe spojrzenie na etapy powstawania reportażu radiowego, które ujmuje jako proces zdeterminowany przez świadome użycie tworzywa dźwiękowego. „Dźwięk non-fiction. O radiowym reportażu artystycznym” – może pełnić rolę podręcznika jakościowego reportażu dźwiękowego. Obok rozważań teoretycznych, zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących warsztatu reportażysty.

Katarzyna Michalak – dziennikarka radiowa specjalizująca się w reportażu i dokumencie. Od 1999 roku związana z Redakcją Reportażu Radia Lublin, którą kierowała w latach 2011-2018. W radiowej odmianie gatunku fascynują ją bliskie spotkania z ludźmi oraz specyfika dźwięku jako tworzywa opowieści. Wierzy, że pogłębione słuchanie jest niezbędne do budowania bliskich relacji. Współtwórczyni Fundacji Audionomia popularyzującej reportaż dźwiękowy oraz „sztukę głębokiego słuchania”. Laureatka wielu nagród w polskich i zagranicznych konkursach sztuki radiowej, w tym dwukrotnie Prix Italia, czyli „radiowego Oscara”.

Szczegóły: https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/dzwiek-bez-fikcji-spotkanie-wokol-ksiazki-katarzyny-michalak/ 

Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/2Q0VGp15q