biennale-plakatu


6. Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin

Wystawa czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia budynku | 8.00 – 21.00 | – 18.06.2023 r. – 08.10.2023 r.
Wernisaż: 17.06.2023 r. godz. 18:00, Foyer Sali Operowej +1

– wstęp wolny

 

6. Międzynarodowe Biennale Plakatu jest kolejną edycją konkursu, który przez 10 lat swojego istnienia wyrobił sobie renomę imprezy prestiżowej, będącej podsumowaniem najciekawszych działań w światowej sztuce plakatu.


Tegoroczne biennale to przegląd najlepszych dokonań plakacistów z lat 2021-2023. Na wystawie zgromadzono ponad 360 prac twórców profesjonalnych oraz studentów wyższych szkół artystycznych, m.in. z Argentyny, Armenii, Australii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Ekwadoru, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Hong Kongu, Indonezji, Iranu, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Kuby, Litwy, Meksyku, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier, Wenezueli, Włoch, Wielkiej Brytanii.
Plakaty zostały wyselekcjonowane przez międzynarodowe jury z ponad 3500 zgłoszeń.


W zamyśle organizatorów, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, jest nie tylko konkursem, ale również miejscem dialogu postaw twórczych, metod obrazowania i rozwiązań formalnych stosowanych przez artystów plakatu wywodzących się z różnych kręgów kulturowych oraz reprezentujących różne środowiska.
Specyfiką lubelskiego biennale jest konfrontacja autorów doświadczonych, znanych i uznanych z debiutującą młodzieżą akademicką. Są tu plakaty komercyjne, wydawane w dużych nakładach oraz plakaty autorskie, tworzone w pojedynczych egzemplarzach.


Odbiorca ma okazję zapoznać się z szerokim spektrum tematycznym: od plakatu kulturalnego, teatralnego, filmowego czy muzycznego po światopoglądowy, ideowy, poruszający problematykę społeczną bądź komentującego zjawiska współczesnego świata.


Do tej różnorodności należy dodać cały wachlarz stosowanych technik i metod artystycznej kreacji: malarska ekspresja spotyka się ze zdyscyplinowanym graficznym minimalizmem, charakterystycznym dla artystów hołdujących hasłu „mniej znaczy więcej”, a także z fotografią, kolażem i tradycyjnymi technikami plastycznymi.
Autorskie, ręczne liternictwo oraz kaligrafia występują obok klasycznej typografii i różnej proweniencji działań eksperymentalnych, w których komunikat wizualny i litera budowane są za pomocą niekonwencjonalnych środków.


Ekspozycja prezentuje prace zgłoszone w 3 kategoriach głównych: profesjonalnej, studenckiej i TXT + EXPERIMENT oraz 2 kategoriach dodatkowych: 80 lat powołania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1944-2024 i Translacore.


Przy okazji tegorocznej edycji pokazany zostanie fragment „Beijing Opera Art International Poster Biennale” , międzynarodowego konkursu poświęconego ukształtowanej w XIX wieku formie chińskiej opery mającej rangę klasycznego teatru narodowego. To wybór z 200 plakatów dopuszczonych do wystawy spośród 1200 nadesłanych zgłoszeń.
Żywimy nadzieję, że tematyczna, formalna i kulturowa heterogeniczność oraz wysoki poziom prezentowanych prac zapewni Państwu moc pozytywnych, nie tylko wizualnych wrażeń.


Zapraszamy również na dalszą część wystawy prezentowaną w Alejach Kultur, na poziomach: 0, +1, Foyer Sali Operowej, na poziomie +1 oraz ekspozycję prac jurorów i kuratorów w Cichych Kątach na poziomie +1.


Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego, JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin.