Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm

ZAMOŚĆ

 26 lutego – 2 marca 2023 r.

Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm

W drodze do jednego Ojca

Fundamentem Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” jest nauczanie św. Jana Pawła II o wzajemnym poszanowaniu pomiędzy przedstawicielami różnych kultur oraz dialog między religiami monoteistycznymi – judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Przegląd filmowy nie jest skierowany wyłącznie do ludzi wierzących czy związanych z kościołem – jest otwarty dla szerokiej publiczności. Podczas „Sacrofilmu” wyświetlane są filmy fabularne i dokumentalne, które podejmują szeroko pojętą tematykę religijną, metafizyczną i egzystencjalną. To niezwykle ambitne kino, nastawione na odkrywanie sacrum. Pozwala znaleźć wartości, które łączą ludzi, niezależnie od wyznawanej wiary, środowiska, kraju, w którym się żyje. Projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami, aktorami, a także prelekcje i wykłady z dziedziny krytyki filmowej, filmoznawstwa, religioznawstwa, filozofii, etyki.

Przegląd organizowany jest od 1995 roku.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Filmowej “Stylowy” w Zamościu oraz Parafia pw. św. Antoniego w Dyniskach

 więcej na http://sacrofilm.pl