budzet_obywatelski_juz_po_raz_jedenasty-miasto-lublin

Wystartowała 11. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Mieszkanki i mieszkańcy mają do rozdysponowania blisko 15 mln zł. Pomysły można składać do 14 marca. Do tej pory w ramach wszystkich edycji Budżetu Obywatelskiego zrealizowano ponad 260 pomysłów mieszkanek i mieszkańców Lublina za blisko 100 mln złotych, na które zagłosowało ponad 357 tys. osób.

– Budżet Obywatelski to ważne narzędzie partycypacji, które zajmuje szczególne miejsce w życiu naszego miasta. Przez ostatnie lata wspólnie zrealizowaliśmy wiele inwestycji i przeprowadziliśmy liczne akcje społeczne służące poprawie jakości życia. Dziękuję mieszkankom i mieszkańcom za zgłaszanie swoich pomysłów, udział w głosowaniu i wybieranie do realizacji projektów najważniejszych z ich punktu widzenia. Teraz czekamy na nowe inicjatywy. Ten rok jest dla Lublina wyjątkowy, bo znaleźliśmy się w ścisłym finale konkursu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. To doskonała okazja do zgłaszania tzw. „miękkich” projektów, które wpiszą się w starania miasta o ten tytuł – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie https://decyduje.lublin.eu/pl/login/, za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców. Ważnym załącznikiem do projektu jest lista co najmniej 2 osób popierających dany projekt, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma. Na realizację projektów w 11. edycji Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 14,7 mln zł.

Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach: dzielnicowe i ogólnomiejskie.

  • dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkankom i mieszkańcom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter przede wszystkim infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;
  • ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkanek i mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu i dzielą się na:

– nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł.
– inwestycyjne – tzw „twarde”, czyli projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Na przykład remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

Na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce „Budżet Obywatelski 2025” znajduje się aktualny Regulamin oraz Cennik miejski. Zawiera on orientacyjne koszty rzeczy i prac wykonywanych w mieście oszacowane na podstawie podobnych realizacji w poprzednim roku. Może on być pomocny w trakcie tworzenia projektów do Budżetu Obywatelskiego z zastrzeżeniem, że ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz warunków rynkowych.

Autorki i autorzy mogą uzyskać pomoc przy pisaniu wniosku osobiście w Biurze Partycypacji Społecznej zlokalizowanym przy ul. Gilasa 3 (I piętro pok 107), dzwoniąc na numer tel. 81 466 19 00 w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00 lub pisząc na adres mail: obywatelski@lublin.eu.

Ponadto, zapraszamy na spotkania informacyjne w terminach:

  • 21 lutego, godz. 17.00 Kosmos: Przestrzeń Młodych, Al. Racławickie 33;
  • 22 lutego, godz. 16.00, Przestrzeń młodych Hej!, ul. Peowiaków 11;
  • 23 lutego, godz. 17.00, Po prostu Fajne Miejsce!: Przestrzeń Młodych, ul. Jana Sawy 5;
  • 26 lutego, godz. 17.00, Baobab, ul. Krakowskie Przedmieście 39;
  • 28 lutego, godz. 17.00, Piwnica Labiryntu: Przestrzeń Młodych, ul. Popiełuszki 5;
  • 13 marca, godz. 17.00, Przestrzeń Młodych: Prusa 2, ul. Prusa 2.

 źródło:lublin.eu