autobus-MPK LUBLIN

Ulepszona komunikacja w mieście

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej zaczną obowiązywać od 18 marca 2024 r .

Częstsze kursy komunikacji miejskiej, zakup 100 autobusów, w tym wodorowych i hybrydowych, linie pospieszne łączące miasto, kolejni przewoźnicy na Dworcu Lublin, a także nowe rowery elektryczne, rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych oraz dróg. Miasto Lublin wprowadza rozwiązania, dzięki którym poruszanie się po mieście będzie bardziej sprawne, niezależnie od środka komunikacji.


Myśląc o poruszaniu się po mieście uwzględniamy potrzeby wszystkich użytkowników. Od lat rozwijamy i modernizujemy sieć dróg w mieście, remontujemy i budujemy nowe chodniki, uszczelniamy sieć ścieżek rowerowych, a największy projekt komunikacyjny jaki realizowaliśmy, dotyczył autobusów. Kamieniem milowym było uruchomienie Dworca Lublin, który spina klamrą wszystkie komunikacyjne projekty. Chcemy, by w perspektywie kilku lat, nastąpiła realna zmiana w tym, jak przemieszczamy się po mieście, abyśmy jeszcze chętniej wybierali autobus, rower i inne ekologiczne środki, a rzadziej jechali własnym autem. To nie tylko kwestia zmniejszenia korków, ale także realna korzyść dla środowiska – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Już od września zwiększy się częstotliwość kursowania miejskich autobusów i trolejbusów. Moduł tzw. podstawowych linii wyniesie w szczytach 15 minut. Systematycznie będzie także wzrastać częstotliwości głównych linii komunikacji miejskiej do 10 minut. Kolejne dodatkowe kursy zostaną wprowadzone od stycznia 2025 wraz z nowym budżetem.

100 ekologicznych autobusów i linie pospieszne

Jeszcze w marcu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na zakup 20 autobusów wodorowych o długości 12 metrów. W ubiegłym roku spółka MPK Lublin złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie pojazdów napędzanych wodorem. Kwota dofinansowania to 100%, a wartość przedsięwzięcia wynosi 80 mln zł. Wniosek przeszedł już pozytywną ocenę formalną. W planach na ten rok jest również ogłoszenie postępowania na zakup 50 autobusów hybrydowych, które zastąpiłyby spalinowe pojazdy komunikacji miejskiej. Dodatkowo Miasto zakłada zakup 30 pojazdów zeroemisyjnych – autobusów elektrycznych i wodorowych.

Lublin wyznacza trendy zeroemisyjności. Dzięki inwestycjom w tabor, cztery lata wcześniej niż wymagają tego przepisy ustawowe, nie tylko spełniliśmy, ale przekroczyliśmy o 10% wymagany, 30% próg pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie. Nie zmienia to faktu, że nadal planujemy systematyczną odnowę taboru. Takie podejście pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji i napraw pojazdów, a przede wszystkim zapewnia utrzymanie standardu i jakości świadczonych usług dla pasażerów. Obecnie jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest zastosowanie technologii opartych na wodorze i w tym obszarze koncentrujemy swoje działania planując zakupy pojazdów komunikacji miejskiej – mówi Tomasz Fulara, Prezes MPK Lublin Sp. z o.o.

Równolegle, ZTM w Lublinie wdraża drugi etap zmian oferty przewozowej. Zgodnie z zapowiedziami i przyjętym po konsultacjach społecznych harmonogramem działań, uruchomione zostaną 2 zupełnie nowe linie pospieszne. Pierwsza z nich – 301 połączy os. Poręba z ul. Daszyńskiego, a druga 302 os. Widok z Czechowem. Obie linie będą kursować w godzinach szczytu co 30 minut. Dotychczasowa linia pospieszna 46 zyska nowy numer – 303.

Rozbudowujemy również sieć linii podmiejskich, dziś mamy ich już 29. W porozumieniu z Gminą Świdnik, trasa linii 35 zostanie wydłużona do Dworca Lublin. Z kolei we współpracy z Gminą Niemce linia 30 wybranymi kursami dojedzie do Majdanu Krasienińskiego. Z Gminą Strzyżewice uruchamiamy nową linię 28, kursującą z pętli przy ul. Żeglarskiej do Piotrowic. Dzięki skomunikowaniu gmin ościennych autobusami komunikacji miejskiej z Lublinem, realnie wpływamy na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w mieście – mówi Grzegorz Malec, Dyrektor ZTM w Lublinie

 

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej zaczną obowiązywać od 18 marca.

LRM z elektrykami i kolejne ścieżki

Nowości przyniesie również oferta Lubelskiego Roweru Miejskiego. Od 21 marca użytkownicy miejskiej wypożyczalni będą mieć do dyspozycji 5 elektrycznych rowerów, docelowo, jeszcze w tym sezonie, przybędzie kolejnych 5. Elektryki będzie można wypożyczyć na takiej samej zasadzie jak standardowe jednoślady. Mieszkanki i mieszkańcy skorzystają też z możliwości wypożyczenia pierwszego roweru transportowego.

–  Dane pokazują, że Lubelski Rower Miejski jest popularnym środkiem transportu po mieście, stąd z roku na rok go udoskonalmy i rozwijamy. W tegorocznej odsłonie miejskiej wypożyczalni wprowadzamy do użytkowania pierwszych 10 rowerów elektrycznych oraz przygotowujemy się do włączenia w ofertę możliwości wypożyczenia roweru typu cargo. W ramach pilotażu chcemy sprawdzić, jak te rozwiązania zostaną przyjęte przez mieszkańców i turystów. Pozwoli nam to na zbadanie potencjału i wyznaczy kierunek działań na kolejny sezon – mówi Arkadiusz Niezgoda, Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin.

Miasto systematycznie rozwija też sieć infrastruktury rowerowej. Jej długość aktualnie wynosi ponad 196 km, a w tym roku powstaną kolejne odcinki dróg rowerowych. W I połowie roku Miasto planuje zakończyć budowę drogi rowerowej w wąwozie Rury, z kolei w wyniku realizacji zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego nastąpi budowa dróg dla rowerów: przez ul. Lwowską (połączenie drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Lwowskiej z pasem rowerowym na ul. Podzamcze), wzdłuż ul. Nałęczowskiej (od jej końca w okolicach skrzyżowania z ul. Cisową w kierunku al. Kraśnickiej), wzdłuż al. Warszawskiej (po stronie parzystej) od al. Kraśnickiej oraz pomiędzy ul. Kryształową a ul. Berylową.

W najbliższych latach, m.in. dzięki środkom europejskim, Miasto planuje realizację co najmniej 30 km dróg dla rowerów oraz około 10 km ciągów rowerowych powiązanych z inwestycjami drogowymi, czyli łącznie 40 km nowej infrastruktury dla rowerzystów. Aby móc starać się o dofinansowanie zewnętrzne na realizację tego zadania, potrzebna jest kompletna dokumentacja projektowa. Trwa przetarg na pierwszy pakiet lokalizacji, gdzie umiejscowione będą ścieżki rowerowe, czyli odcinki ulic: Sławinkowskiej, Głębokiej, Roztocze, Szeligowskiego i Północnej oraz al. Witosa. Z kolei ogłoszenie postępowania na drugą część lokalizacji planowane jest jeszcze w marcu. Do zaprojektowania wyznaczono odcinki ulic: Plewińskiego, Smoluchowskiego, Podzamcze, Walecznych, Orkana, Zwycięskiej, Sławinkowskiej i al. Kraśnickiej. W zakres projektu wchodzą również zadania, dla których Miasto posiada już dokumentację projektową, czyli droga rowerowa w ciągu ul. Abramowickiej oraz al. Warszawskiej. Jednym z ważniejszych projektów rowerowych na kolejne lata będzie modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy. Celem miasta na ten rok w zakresie mobilności jest też stworzenie jednego, spójnego dokumentu określającego kierunki oraz standardy piesze i rowerowe. Prace nad nim już się rozpoczęły, a kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne.

 

Transport i drogi pod jednym szyldem

Od 1 lipca zacznie funkcjonować Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który w jednym miejscu i w ramach jednej struktury skupi zadania realizowane dotychczas przez Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Wraz z oddaniem do użytkowania Dworca Lublin, jednej z największych inwestycji ostatnich lat, Miasto zakończyło kolejny etap wielkich projektów drogowo-transportowych. W nowej perspektywie unijnej większość programów łączy budowę dróg z komponentem transportowym, dlatego mając na celu optymalizację realizowanych procesów powołano nową miejską jednostkę. Uchwała w tej sprawie zapadła na styczniowej sesji Rady Miasta Lublin. Takie rozwiązanie jest już z powodzeniem praktykowane np. w Łodzi, Słupsku, Koszalinie, Szczecinie czy Bydgoszczy.

Nowe drogi

W tym roku na inwestycje drogowe oraz remonty jezdni i chodników Miasto zaplanowało ok. 200 mln zł, co pozwoli na realizację blisko 75 zadań.

Systematycznie rozwijamy sieć infrastruktury drogowej, budując nowe ulice w mieście. Dzięki temu poprawiamy bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po Lublinie oraz obsługę komunikacyjną. Z uwagi na zakres prac oraz ich koszt, część realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana przy udziale środków zewnętrznych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Kontynuowane są prace przy przedłużeniu ul. Lubelskiego Lipca ’80 (96 mln zł). Drogowcy pracują też już przy budowie przedłużenia ul. Węglarza (blisko 49 mln zł). Trwa rozbudowa ul. Zorza (ponad 19,5 mln), Wallenroda (ponad 13,3 mln zł) i Montażowej (ponad 6,8 mln zł) oraz budowa ul. Sławinek (ponad 7,8 mln zł). Prace rozpoczęły się też przy przebudowie kładki na ul. Filaretów (ponad 4,1 mln zł). W trakcie jest z kolei postępowanie na przebudowę ul. Samsonowicza oraz budowę ul. Kruszynowej. Dodatkowo trwają prace nad kompletną dokumentacją projektową na przebudowę ul. Zana na całym odcinku. Ogłoszono też postępowania na wybór biura projektowego, które opracuje dokumentację dla przebudowy ul. Turystycznej. Opracowanie dokumentacji przyszłościowej Miasto chce również zlecić dla rozbudowy ul. Nałęczowskiej (na odcinku od skrzyżowania z al. Mazowieckiego do granic miasta). W 2024 r. planowana jest też przebudowa ulic: Pogodnej, Pliszczyńskiej, Janowskiej i Budowlanej. Modernizacje obejmują też przyległe do ulic chodniki, a także rozwiązania chroniące pieszych i kierowców.

 źródło:ztm.lublin.eu