dodatek-oslonowy

Wraz z początkiem nowego roku mieszkanki i mieszkańcy ponownie będą mogli ubiegać się o przyznanie dodatku osłonowego. Wsparcie przysługuje osobom spełniającym określone kryteria dochodowe, a jego wysokość uzależniona jest od liczby członków gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania.

– Od 1 stycznia rusza kolejny nabór wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, czyli wsparcia finansowego w zakresie ponoszonych przez gospodarstwa domowe wydatków na ogrzewanie nieruchomości. W związku z tym, wraz z nowym rokiem wszystkie Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin oraz filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie rozpoczynają przyjmowanie niezbędnych dokumentów. Osoby zainteresowane otrzymaniem tego świadczenia będą mogły złożyć stosowny wniosek do 30 kwietnia 2024 roku – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przy weryfikacji kryterium dochodowego będzie brana pod uwagę wysokość dochodów danego gospodarstwa z 2022 roku. Należy pamiętać, że gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku będzie wynosić 50% kwot tego świadczenia przyznawanych w 2022 roku, po ich zwaloryzowaniu o wskaźnik inflacji za 2022 rok (14,4%). Tym samym wsparcie osiągnie poziom:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 228,8zł/286,00zł;
  • dla gospodarstwa 2-3 osobowego – 343,20 zł/429,00 zł;
  • dla gospodarstwa 4-5 osobowego – 486,20 zł/607,75 zł;
  • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego – 657,80 zł/822,25 zł.

Podane wyższe kwoty dotyczą gospodarstw, których głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Od nowego roku wnioski o dodatek osłonowy będzie rozpatrywać Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dokumenty można składać do 30 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub w wersji papierowej w:

  • Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Nowy Świat 38, w poniedziałki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15;
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz w filiach przy: ul. Hutniczej 1A, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114, ul. Kowalskiej 5 oraz ul. Mieszka I 4 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.15.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie można ją również odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty.

 Źródło:lublin.eu