bezpieczne_przejscia_w_miescie

Na wybranych przejściach dla pieszych w Lublinie powstały azyle, wyświetlacze prędkości oraz dodatkowe elementy uspokojenia ruchu

Na wybranych przejściach dla pieszych w Lublinie powstały azyle, wyświetlacze prędkości oraz dodatkowe elementy uspokojenia ruchu. Zakończono już odbiory wykonanych zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a nowa infrastruktura służy pieszym oraz kierowcom.

– Dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, zrealizowaliśmy projekt na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Doposażenie przejść dla pieszych w specjalne wyświetlacze oraz azyle sprawi, że korzystanie z infrastruktury drogowej będzie teraz bardziej bezpieczne i komfortowe – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Działania objęły 6 lokalizacji w mieście:

  • wykonanie 2 azyli dla pieszych na ul. Zemborzyckiej (przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych) – zlikwidowano pas do skrętu w lewo i wyznaczono dodatkową powierzchnię wyłączoną z ruchu przed azylem;
  • wykonanie 2 azyli dla pieszych na ul. Wileńskiej (na odcinku ul. Wajdeloty – ul. Głęboka) – wykonano również korektę istniejącego przejścia dla pieszych przy zatoce autobusowej w zakresie jego przesunięcia;
  • wykonanie azylu na ul. Zana (przy ul. Krasińskiego) – nastąpił inny podział szerokości jezdni na odcinku poprzedzającym przejście dla pieszych – dla kierunku od al. Kraśnickiej są 2 pasy ruchu na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Skierki, w tym 1 pas dla relacji w lewo, 1 pas dla relacji wprost i w prawo; dla kierunku przeciwnego przed skrzyżowaniem z ul. Skierki (kierunek do al. Kraśnickiej) są również 2 pasy ruchu, w tym 1 pas dla relacji w lewo i 1 pas dla relacji wprost i w prawo;
  • montaż 4 wyświetlaczy prędkości, w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez al. Witosa (ul. Rolna Osada);
  • montaż 4 wyświetlaczy prędkości, w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Krańcową (ul. Kossaka);
  • montaż 2 wyświetlaczy prędkości, w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Nałęczowską (ul. Gnieźnieńska).

Wyświetlacze pokazują ikony – czerwoną smutną w sytuacji przekraczania dozwolonej na danym odcinku prędkości i zieloną uśmiechniętą, kiedy pojazd porusza się z prędkością dozwoloną lub niższą. Dodatkowo w ramach projektu na wybranych przejściach wykonano m.in.: płytki z wypustkami dla osób z dysfunkcją wzroku, montaż punktowych elementów odblaskowych, pasy wibracyjno-akustyczne oraz słupki przeszkodowe jako zabezpieczenie powierzchni przeznaczonej dla pieszych. Prace zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., a ich koszt to ponad 658 tys. zł.

Na realizację tych zadań Miasto pozyskało wsparcie finansowe ze środków unijnych w kwocie blisko 400 tys. zł. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W tym roku Miasto zrealizowało również doświetlenie przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Świerkowej (naprzeciwko Zespołu Szkół nr 12), doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Willową – w rejonie kościoła pw. Św. Brata Alberta oraz naprzeciw wejścia do Ogrodu Botanicznego UMCS. Z kolei w ramach Budżetu Obywatelskiego, polepszono jakość oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan. Na ukończeniu jest także ustawienie 4 słupów oświetleniowych na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Bohaterów Monte Cassino i Krasińskiego.

źródło:lublin.eu