konferencja_prasowa__lublin__edukacyjna_przyszlosc_it_fot._miasto_lublin

„Lublin – Edukacyjna Przyszłość IT”

Nauka informatyki na jeszcze wyższym poziomie

W 28 lubelskich szkołach podstawowych, liceach i szkołach zawodowych rusza pilotażowy program wprowadzający nowatorskie metody nauczania informatyki „Lublin – Edukacyjna Przyszłość IT”. To największy program w Polsce, który łączy innowacyjność w realizacji podstawy programowej z informatyki z budowaniem świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i badaniami naukowymi. Partnerem programu w Lublinie jest firma CyberSkiller, a patronat honorowy objął Państwowy Instytut Badawczy NASK.

– Lublin to miasto innowacji i nowych technologii. Od kilkunastu lat jesteśmy wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla specjalistów, start-upów i inwestorów z branży IT. Dynamiczny rozwój tego sektora jest dowodem na to, jak skuteczna w tym zakresie jest edukacja dzieci i młodzieży w naszych szkołach. Kształtowanie wśród uczennic i uczniów umiejętności oraz kompetencji z branży informatyki i telekomunikacji jest szczególnie ważne przy wyborze zawodów przyszłości. Od lat konsekwentnie wspieramy różne inicjatywy, by Lublin stawał się jednym z najważniejszych centrów technologicznych na mapie Polski – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pilotażowy projekt „Lublin – Edukacyjna Przyszłość IT” zakłada kompleksowe wsparcie miejskich szkół w lekcjach informatyki. Bierze w nim udział 13 lubelskich szkół podstawowych, 8 liceów i 7 szkół zawodowych. Przeszkolonych zostanie ponad 60 nauczycielek i nauczycieli, a 4100 uczennic i uczniów rozwinie kompetencje cyfrowe, w tym umiejętność programowania, znajomość podstaw działania sztucznej inteligencji oraz zasad bezpiecznego funkcjonowania w cyberświecie. Program wprowadza do szkół narzędzia, metody i treści, które zapewnią wszystkim uczennicom i uczniom edukację informatyczną na najwyższym poziomie, przy równoczesnym zapewnieniu pomocy nauczycielkom i nauczycielom. Wszystkie działania będą prowadzone w trakcie obowiązkowych lekcji informatyki, zgodnie z wytycznymi podstawy programowej.

– Polscy programiści czy eksperci od cyberbezpieczeństwa mają świetną opinię na całym świecie. Sądzę, że programy podobne do programu lubelskiego będą inspirować i przygotowywać do kariery w sektorze teleinformatycznym, który dla ludzi utalentowanych jest dziś miejscem prawie nieograniczonych możliwości i niespotykanych szans – uważa Przemysław Kuna, Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Projekt przewiduje wykorzystanie na zajęciach dopasowanego do podstawy programowej programu edukacyjnego CyberSkiller z pakietem interaktywnych zadań z informatyki oraz przedmiotów informatycznych. Na platformie udostępniono łącznie 48 kursów obejmujących 480 godzin nauki, w tym dla uczennic i uczniów szkół podstawowych 160 godzin pracy, liceów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym 160 godzin pracy oraz dla uczennic i uczniów technikum z zakresu kwalifikacji nauczanych w zawodzie technik informatyki i technik programista – ponad 200 godzin.

Program został stworzony przez zespół dydaktyczny działający pod opieką merytoryczną Nauczycielki Roku Barbary Halskiej – współautorki podstawy programowej z informatyki, autorki podręczników, ekspertki ORE i MEN we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog – czołową organizacją działającą na rzecz nowoczesnej edukacji w Polsce. Program CyberSkiller zwiększa dostępność edukacji IT i stawia na edukację włączającą – uczennice i uczniowie zyskują dostęp do treści i zadań z naciskiem na praktyczne umiejętności i przygotowanie do rynku pracy.

– Nowoczesna edukacja polega na stworzeniu elastycznego i angażującego środowiska dydaktycznego, w którym najważniejszy jest uczeń. CyberSkiller stworzył kursy i narzędzia do uczenia informatyki, które odciążają nauczycieli w pracy administracyjnej i dają wsparcie w analizowaniu indywidualnych potrzeb uczennic i uczniów. Naszym celem jest wykorzystanie technologii do zadań powtarzalnych i tym samym zapewnienie przestrzeni na prawdziwy, wartościowy kontakt dydaktyczny między nauczycielami i uczniami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy wdrażać nasze idee w miejscu, w którym sami rozpoczęliśmy działalność w branży IT – mówi Bogdan Księżopolski, Prezes CyberSkiller, profesor na Akademii Leona Koźmińskiego.

Program rozpocznie się jeszcze w tym roku szkolnym i potrwa przez dwa semestry, do połowy roku szkolnego 2024/2025. Uczennice i uczniowie zdobędą nowe kompetencje informatyczne, wezmą także udział w konkursie Lubelska Liga IT, w którym będą rozwiązywać zaawansowane zadania i współpracować z innymi szkołami. Nauczycielki i nauczyciele informatyki wezmą udział w szkoleniach prowadzonych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Cyfrowy Dialog. Szkolenia będą dotyczyć metodyki nauczania, której celem jest rozwój umiejętności w zakresie IT oraz kompetencji społecznych, takich jak umiejętność komunikacji i pracy zespołowej. Nauczyciele i nauczycielki wezmą udział w programie ambasadorskim oraz szkoleniu trenerskim.

W ramach projektu będą prowadzone działania naukowe sprawdzające poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa w środowisku szkolnym, a także badające skuteczność nowych metod dydaktycznych. Rezultaty zostaną podsumowane w specjalnym raporcie w 2024 roku.

W programie „Lublin – Edukacyjna Przyszłość IT” bierze udział łącznie 28 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin, w tym 13 szkół podstawowych, 8 liceów i 7 techników:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica,
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
 3. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej,
 4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej,
 5. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 6. VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej,
 7. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
 8. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania,
 9. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego,
 10. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego,
 11. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów,
 12. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego,
 13. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego,
 14. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki,
 15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej,
 16. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
 17. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego,
 18. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II,
 19. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina,
 20. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi,
 21. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej,
 22. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego,
 23. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich,
 24. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka,
 25. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów,
 26. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego,
 27. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza,
 28. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego.

Łącznie uczestnikami pilotażu będzie 120 nauczycieli i 4129 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 2232 uczniów (42 oddziały), w liceach ogólnokształcących 1028 uczniów (34 oddziały) oraz 1269 uczniów techników (53 oddziały).

Partnerem programu w Lublinie jest Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

 źródło:lublin.eu