przedsiebiorcze_dzieciaki_-_rekrutacja_na__2023

Edukacja przedsiębiorczości  dla najmłodszych

 Zgłoszenia do 13 lutego

8 lutego rozpoczyna się rekrutacja do piątej edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. W minionych latach udało się dotrzeć z ofertą warsztatów i spotkań kształtujących postawy przedsiębiorcze do ponad 1,3 tys. dzieci z lubelskich placówek oświatowych. Uczestnicy, m.in. poprzez wizyty w firmach czy spotkania z osobami z sektora kreatywnego, mogli poznać, jak na co dzień wygląda prowadzenie własnego biznesu. „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to kolejna inicjatywa wpisująca się w serię wydarzeń związanych z otrzymaniem przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Nabór chętnych potrwa do 13 lutego.

Otwieramy piątą edycję „Przedsiębiorczych Dzieciaków”, projektu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony najmłodszych, ich rodziców, jak i szkół oraz przedstawicieli biznesu. Jest on dla nas szczególnie ważny, a jego jubileusz potwierdza, że decyzja o skierowaniu szczególnej uwagi na edukację przedsiębiorczości od najmłodszych lat, to dobry kierunek rozwoju naszego miasta. Udział w nim to szansa na rozwój kreatywności dzieci, która w przyszłości przełoży się na rosnący poziom przedsiębiorczości wśród młodzieży i absolwentów wkraczających na rynek pracy po zakończeniu edukacji. Potwierdzeniem wyjątkowości projektu było otrzymanie I miejsca w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA2022). Ten sukces jest możliwy także dzięki zaangażowaniu przedstawicieli nauki i lubelskiego biznesu w realizację wspólnych działań dla najmłodszych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt kierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat, które poprzez udział w nim mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Jako działanie na rzecz rozwoju najmłodszych mieszkańców naszego miasta, wpisuje się w zadania podejmowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Rok 2023 jest dla nas wyjątkowy za sprawą uzyskanego przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. To właśnie teraz młodzi mieszkańcy mają szczególną możliwość wpływania na kształt swojego najbliższego otoczenia i kreowania przyszłości miasta. Zapraszamy placówki oświatowe, firmy prowadzące działalność na terenie Lublina oraz przedstawicieli sektora przemysłów kreatywnych do udziału w tegorocznej edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. To wyjątkowa okazja do nauki i kształtowania postaw, które będą przydatne naszym przyszłym mieszkańcom – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” realizowany jest w Lublinie od 2018 roku. Dotychczas wzięło w nim udział 55 klas z lubelskich szkół i 55 firm. Odbyło się 100 wizyt w siedzibach lubelskich przedsiębiorstw, w tym 45 spotkań z przedstawicielami sektora kreatywnego. W ubiegłym roku, dzięki podjętej współpracy międzynarodowej, na bazie lubelskich doświadczeń i dobrych praktyk uruchomiony został bliźniaczy projekt w Łucku (Ukraina) pod nazwą Підприємливі діти. W tym roku również potwierdzono jego kontynuację.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to inicjatywa, która pokazuje, że sektor biznesu i nauki może wspólnie nie tylko realizować innowacyjne rozwiązania skierowane do małych dzieci, ale również z powodzeniem promować je w skali międzynarodowej. Cieszę się, że nasi studenci mają szansę zdobywania praktycznych umiejętności i rozwijania swojego warsztatu zawodowego w działaniach, które w sposób bezpośredni odpowiadają na wyzwania społeczno-gospodarcze naszego miasta. Mam nadzieję, że tak ważna inicjatywa będzie stanowić inspirację dla innych przedsięwzięć, mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szybko zmieniającej się rzeczywistości – mówi dr hab. Zbigniew Pastuszak, Prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Rekrutacja do piątej edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” rozpoczęła się dzisiaj 8 lutego o godz. 8.00. Projekt potrwa od lutego do czerwca br. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.przedsiebiorczy.lublin.eu.

Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z lubelskimi firmami oraz przedstawicielami sektora przemysłów kreatywnych.

 źródło:lublin.eu