Plakat reklamujący nabór do Akademii Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

Akademia Praktyk Teatralnych 

„Gardzienice”

REKRUTACJA  2023/2024

Zgłoszenia online do 30.04.2023: office@gardzienice.org 

Stacjonarne sesje kwalifikacyjne: 

18-19 i 20-21.05.2023

Kurs adresowany jest do adeptów teatru, studentów wydziałów humanistycznych, animatorów kultury, kandydatów na aktorów i reżyserów, instruktorów zespołów teatralnych. 

Kurs odbywa się w cyklu rocznym, w formie comiesięcznych, trzy – czterodniowych zjazdów w Gardzienicach. 

Zajęcia prowadzą reżyserzy, aktorzy, muzycy Teatru „Gardzienice” oraz zapraszani artyści (w tym mainstreamowi), pedagodzy z innych teatrów i uczelni, z Polski i zagranicy.

Zajęcia obejmują:

    • pracę z ciałem (ruch sceniczny, taniec, choreografia, gest/cheironomia)

    • analizę i interpretację tekstu oraz adaptację tekstu do wymagań scenicznych

    • budowę linii życia roli

    • układanie scen (konstrukcja sceny, współpraca aktora z reżyserem, kreacja zbiorowa)

    • muzyka (śpiew solowy, chóralny, tradycje, instrumenty)

    • lekcje z historii i teorii teatru (głównie dramat antyczny)

    • antropologia teatru (misteria, inicjacje)

    •  rejestracja filmowa procesu scenicznego

    • praca nad artykulacją i interpretacją tekstu w języku angielskim, prowadzona przez aktorów z Anglii.

Zwieńczeniem Akademii jest spektakl dyplomowy, prezentowany w ramach Maratonów Teatralnych „Gardzienic” oraz na festiwalach w Polsce i za granicą.

Absolwenci i studenci zapraszani są też do udziału w spektaklach repertuarowych Teatru „Gardzienice” oraz do innych przedsięwzięć kulturowych.

Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia Akademii Praktyk Teatralnych “Gardzienice”.

__________________________________________________________________________________

Tegoroczna rekrutacja odbędzie się w formie dwudniowej sesji prowadzonej przez aktorów Teatru “Gardzienice” i zaproszonych pedagogów; 

w dwóch grupach, w dniach 18 i 19 oraz 20 i 21 maja 2023 roku. 

Kandydaci proszeni są o przygotowanie 10-minutowych prezentacji: 

tekst, piosenka, etiuda aktorska; oraz taniec, gra na instrumencie (woluntarnie). 

Zgłoszenia (CV, list intencyjny i zdjęcie) prosimy przesłać na adres: office@gardzienice.org z dopiskiem Akademia, do dnia 30.04.2023

__________________________________________________________________________________

Koszt udziału w sesji kwalifikacyjnej wynosi 150 złotych (obejmuje nocleg /wyżywienie).

Zajęcia nie są odpłatne. Studenci pokrywają jedynie koszty podróży i wyżywienia w czasie comiesięcznych sesji. Zapewniamy miejsca noclegowe na terenie Ośrodka.

Więcej informacji oraz relacje filmowe z działań Akademii:

    • www.gardzienice.org/Akademia-Praktyk-Teatralnych

    • https://gardzienice.org/gardzienice-online/edukacja-online/

__________________________________________________________________________________

Akademia Praktyk Teatralnych „Gardzienice” działa od 1997 roku. 

Działalność Akademii Praktyk Teatralnych jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Instytucji Samorządu Województwa Lubelskiego 

współprowadzonej przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.