zero-tolerancji

Bogdanka wspiera bezpieczeństwo

Kampania pt. „ZERO TOLERANCJI dla lekceważenia zasad bezpieczeństwa w pracy”

 

Ubiegły rok w Bogdance zamknął się rekordowymi inwestycjami w poprawę bezpieczeństwa pracy. Wydatki na BHP sięgnęły blisko 195 milionów złotych. Oprócz inwestycji w sprzęt, szkolenia i środki ochrony osobistej, Bogdanka prowadziła liczne działania edukacyjne i informacyjne. W tym roku prace nad poprawą warunków BHP w kopalni będą kontynuowane. Właśnie startuje nowa kampania pt. „ZERO TOLERANCJI dla lekceważenia zasad bezpieczeństwa w pracy”. Pierwsze reklamy zachęcające zarówno górników, jak i pozostałych mieszkańców Lubelszczyzny, do rozwagi na swoim stanowisku roboczym zobaczymy na początku sierpnia, także poza terenem kopalni.


Jestem pewien, że polityka zero tolerancji dla lekceważenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalni Bogdanka przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści. Od tego zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Musimy czuć odpowiedzialność nie tylko za sprzęt, ale głównie za siebie i za swoich kolegów z brygady, ze zmiany czy po prostu z pracy. Dlatego nie można bagatelizować nawet najmniejszych potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka SA.

Dążenie do najwyższych standardów bezpieczeństwa wymaga systemowego podejścia i ciągłego doskonalenia. Bogdanka zdaje sobie sprawę, że jednym z kluczowych czynników sukcesu w tej dziedzinie jest edukacja i szkolenia pracowników. Dlatego Spółka inwestuje w rozwój kadr, zapewniając odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadomość zagrożeń i umiejętność radzenia sobie z nimi jest kluczowa dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska.

Założenie kampanii „zero tolerancji” działa wtedy, kiedy bezpieczeństwo jest ściśle monitorowane, każdy pracownik jest świadomy zagrożeń i sam reaguje na wystąpienie problemu, a wszelkie nieprawidłowości są natychmiast identyfikowane i naprawiane. To pozwala na minimalizację ryzyka, ale też na zwiększenie bezpieczeństwa oraz ogólnego komfortu tej trudnej i wymagającej pracy. Z kampanią BHP chcemy jednak wyjść nieco szerzej, to znaczy poza kopalnię. Chcemy, aby o bezpieczeństwie w pracy rozmawiano w całym regionie, wśród naszych dostawców, partnerów biznesowych czy firm partnerskich. Marzy się nam, aby o odpowiedzialnej pracy rozmawiano też w domach, w górniczych rodzinach. Przecież nikt odpowiedzialny nie przychodzi do wymagającej pracy po spożyciu środków odurzających, alkoholu czy np. silnych leków opóźniających reakcje
tłumaczy Kasjan Wyligała.


Efekty prac w zakresie poprawy bezpieczeństwa są widoczne w zmniejszającej się z roku na rok liczbie wypadków oraz poziomie zagrożeń w kopalni Bogdanka. Dzięki prawidłowemu podejściu do bezpieczeństwa (m.in. poprzez wdrożone procedury zgodne z normą ISO 45001:2018), kopalnia osiąga coraz lepsze wskaźniki w tym obszarze. W latach 2019 – 2021 nastąpił spadek ilości wypadków kolejno do 93, 79, 68 i ostatecznie do 67. Warto zwrócić uwagę na fakt, że spadek wypadków nastąpił pomimo wzrostu i następnie utrzymania zatrudnienia. Natomiast rok 2022 w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. był czwartym z kolei, w którym odnotowano spadek ilości wypadków przy pracy. W porównaniu do roku 2021 ilość wypadków przy pracy spadła o 1,47%. W 2022 roku odnotowano 66 wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy. Niestety, podczas jednego z nieszczęśliwych wypadków w czerwcu ub.r., w którym zostało zasypanych czterech górników, jeden z nich poniósł śmierć.


Naszym celem jest zmniejszenie wypadków do zera. I to nie jest tylko jakiś slogan, ale zdecydowana i konkretna polityka Spółki, której koszty wyniosły w ubiegłym roku blisko 195 milionów złotych. Inwestycje w BHP nie są jedynie teraźniejszym, jednorocznym nakładem finansowym, ale świadomym wyborem strategicznym w kopalni. Zarządrozumie, że utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa stanowi podstawę pracy górniczej. Dlatego inwestycje w ten obszar i polityka „zero tolerancji dla lekceważenia przepisów BHP” są traktowane jako kluczowy element strategii długoterminowego sukcesu Spółki – powiedział Adam Partyka, wiceprezes zarządu ds. pracowniczych i społecznych.


Na co konkretnie kopalnia wydała tak znaczne sumy?
Ograniczanie zagrożeń technicznych oraz poprawa warunków pracy realizowana była w ubiegłym roku w Bogdance poprzez wymianę maszyn zapewniających większe bezpieczeństwo dla pracowników, szkolenia dotyczące obsługi maszyn, urządzeń i instalacji wymagających odpowiednich kwalifikacji, a także obsługi drobnej mechanizacji. Prowadzono też ciągłe monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wdrażano liczne nowatorskie rozwiązania techniczne przy obsłudze sprzętu i narzędzi o podwyższonych standardach bezpieczeństwa. Przykładowo, w 2022roku dokonano zakupu Stacji Automatycznego Wytwarzania Emulsji, stacji Chłodzenia Emulsji i stacji Uzdatniania Wody. Miała też miejsce dostawa stacji pomp do zasilania układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w czasie prac związanych z przezbrajaniem ściany oraz dostawa przewoźnych,ognioszczelnych stacji transformatorowych. Zakupiono też nowy przemysłowy system transmisji danych, fabrycznie nowe ciągniki manewrowe oraz specjalistyczną lokomotywę spalinową. Natomiast na 2023 roku zaplanowaliśmy m.in. zakup specjalistycznego urządzenia wiercąco – kotwiącego, sterowanego bezprzewodowo przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, jak również 11 zestawów urządzeń do monitorowania punktów załadowczych pod zbiornikami retencyjnymi – dodaje Adam Partyka.


Ale nie tylko sam sprzęt pomaga utrzymać bezpieczeństwo w kopalni. Najważniejszy jest człowiek i jego zdrowy rozsądek, który przypomina mu, że  przestrzeganie procedur oraz przepisów jest kluczem do jego bezpieczeństwa. Podchodząc w ten sposób do pracy, dbamy o bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Zwracamy uwagę pracownikom, że jeśli widzą jakąś nieprawidłowość, co potencjalnie może zagrażać zdrowiu lub życiu, to muszą na taką sytuację zareagować, a nie przechodzić obojętnie. Bardzo istotne są szkolenia, rozmowy z pracownikami oraz profilaktyka. Prowadzimy liczne kursy, w tym pierwszej pomocy oraz prezentacje na temat zagrożeń związanych m.in. z eksploatacją, zbrojeniem i likwidacją ścian oraz drążeniem wyrobisk. Prezentujemy tam m.in. wizualizacje z wypadków i filmy instruktażowe realizowane przez pracowników naszej firmy. Organizujemy na powierzchni otwarte spotkania, takie jak Dni Bezpieczeństwa czy Dni dla zdrowia, gdzie pracownicy mogą skorzystać z szeregu nieodpłatnych badań lekarskich. W kopalni funkcjonuje tzw. Komisja Wynalazczości, do której wpływają pomysły pracowników LW Bogdanka, gdzie po pozytywnej weryfikacji są wdrażane w funkcjonowanie zakładu górniczego – dodaje Dariusz Szweda, kierownik Działu BHP w LW Bogdanka.

Kolejną propozycją z zakresu BHP będzie organizowana w sierpniu społeczna kampania edukacyjno – informacyjna pod hasłem „ZERO TOLERANCJI dla lekceważenia zasad bezpieczeństwa w pracy”. Górnicy oraz mieszkańcy regionu będą mogli zobaczyć kilkanaście billboardów, w których wystąpią: Jarosław Hampel, żużlowiec, wielokrotny drużynowy mistrz świata i mistrz Polski, kapitan drużyny Platinum Motor Lublin oraz górnicy apelujący o rozwagę w pracy. I to nie tylko w kopalni, ale w każdym zakładzie pracy. Przygotowane zostaną też reklamy prasowe oraz dwa filmy reklamowe, które emitowane będą na terenie województwa lubelskiego. Kampania Bogdanki w tej odsłonie potrwa do jesieni br.