Wystawa fotografii B. i W.Komorowskich pt. Abstrakcyjne formy natury – MBP – 8.IX.

abstrakcyjne

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie

zaprasza na wystawę fotografii Bożeny i Waldemara Komorowskich

pt. Abstrakcyjne formy natury

8 września 2020 r., godz. 17:00

Wernisaż odbędzie się na terenach zielonych za biblioteką
- Filią nr 13 MBP, ul. Grażyny 13.

Wydarzenie bezpłatne.
Możliwość odwołania wydarzenia w przypadku deszczu.

Od Autorów

Wystawa „Abstrakcyjne formy Natury” to rezultat realizacji naszego głównego fotograficznego celu – poszukiwania abstrakcyjnego piękna w przyrodzie.

Motywy dla naszych fotografii odnajdujemy w plenerze, wykorzystując wyłącznie zastane światło naturalne. Bogactwo środowiska naturalnego daje praktycznie nieskończoną ilość możliwości. W tym samym miejscu można zrobić tysiące całkowicie odmiennych fotografii. Naturalne światło odsłania uważnemu obserwatorowi miliony kolorów, wariantów światłocienia i relacji pomiędzy obiektami. Kontakt z naturą jest dla nas powrotem do źródeł odczuwania harmonii obrazu, do miejsc gdzie kształtowało się poczucie piękna u człowieka. Nic więc dziwnego, że w czasie naszych fotograficznych wędrówek staramy się wtopić w przyrodę, maksymalnie ograniczając kontakt z cywilizacją. Po kilku dniach zaczynamy widzieć i czuć więcej, a wówczas powstają najciekawsze fotografie.

Interesują nas przede wszystkim motywy abstrakcyjne, a więc takie które przemawiają głównie formą a nie warstwą znaczeniową. Są to zarówno obrazy chaosu jak i nieoczekiwanego uporządkowania. Zwracające uwagę niezwykłym układem barwnych plam  lub surową monochromatyczną tonacją. Zwykle główną rolę w ich tworzeniu odgrywa światło. Niecodzienne oświetlenie może w większym lub mniejszym stopniu odrealnić obraz poprzez zmianę lub eliminację kolorów, ukrycie szczegółów bądź deformacje kształtów. Ponieważ fotografujemy rzeczywiste obiekty przyrodnicze jest jasne, że w większości przypadków odbiorca rozpozna je oglądając fotografie. Nie jest to najważniejsze, chodzi o to, żeby formy graficzne i kolorystyczne dominowały nad realnością obiektów.

Wielką wagę przykładamy do kompozycji naszych fotografii. O ile w znalezieniu motywu pewną rolę odgrywa czynnik losowy, to ostateczny kształt kadru jest wynikiem świadomego i precyzyjnego działania. To autor musi zarządzać wszystkimi elementami składającymi się na obraz jakim jest fotografia. Tylko wtedy autorski zamiar uzewnętrznienia pewnej idei, odczucia, emocji czy wrażenia może stać się przekazem jasnym i czytelnym dla widza. Obok wyboru kadru to kompozycja jest podstawowym składnikiem twórczości w fotografii.

Dlaczego? Na pewno wpływa na to radość jaką odczuwamy podczas kontaktu z naturą.

To proste zdanie dobrze oddaje istotę naszej pasji, wymaga ono jednak rozszerzeń i uszczegóławiających wyjaśnień.

Każdy etap tworzenia naszych fotografii wykonujemy samodzielnie. Cały proces od wyboru kadru, poprzez rejestrację obrazu, jego obróbkę i przygotowanie końcowej formy prezentacji znajduje się pod naszą kontrolą. W przypadku albumu sami przygotowywaliśmy fotografie do druku. Jest to istotne, gdyż zakres tonalny i przestrzeń kolorów aparatu fotograficznego znacząco różnią się od dostępnych w maszynach drukarskich. Automatyczne konwersje tych przestrzeni zwykle nie dają właściwych rezultatów.

Trzeba Jak w każdej dziedzinie sztuki kluczem do uzyskiwania satysfakcjonujących rezultatów jest wypracowanie własnego warsztatu. Od 2005 roku, kiedy to w pełni przeszliśmy od fotografii analogowej do fotografii cyfrowej wypracowaliśmy własną technikę przygotowania i wydruku fotografii, a także zgromadziliśmy wszystkie potrzebne do tego urządzenia i narzędzia. Technika ta skupia się na precyzyjnej obróbce tonalnej i zapewnieniu pełnej, dostępnej na danych urządzeniu końcowym palety kolorystycznej. Ukierunkowana jest ona na tworzenie dużych wydruków na matowych papierach fotograficznych.

 

Fotografia jest dla nas sposobem na życie. Aktywnie fotografujemy, podróżując w poszukiwaniu interesujących nas motywów, wystawiamy nasze prace, wydajemy albumy, prowadzimy szkolenia dla fotografów, aktywnie uczestniczymy w życiu środowiska fotografów przyrody.

 

Album „Abstrakcyjne formy Natury” zawiera część zbioru naszych najlepszych fotografii, a jednocześnie przedstawia drogę, która doprowadziła do ich powstania.

 

Bożena i Waldemar Komorowscy