Wernisaż akwareli (Nie)zapomniane miejsca. Kazimierz Kraczoń 22.X.

Malowidło ukazujące lubelską starówkę i zgromadzonych na niej ludzi, wykonane akwarelą.

Galeria OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

zaprasza na wernisaż akwareli

(Nie)zapomniane miejsca. Kazimierz Kraczoń - akwarela i rysunek

22 października 2021, godz. 18.00

ul. Peowiaków 12 (I piętro)

Kazimierz Kraczoń – architekt, rysownik i akwarelista. Urodzony w Lublinie w 1973 roku. Tu ukończył szkołę podstawową i średnią. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów wrócił do Lublina, gdzie rozpoczął pracę zawodową. Obecnie prowadzi własną pracownię architektoniczną.

Równolegle do zainteresowań architektonicznych zawsze towarzyszyło mu zamiłowanie do rysowania i malowania. Rysunek odręczny do dziś jest dla niego nieodzownym narzędziem

w pracy zawodowej, ale również metodą zapisu rzeczywistości i sposobem spędzania wolnego czasu.

Szczególne miejsce w jego pracy artystycznej zajmuje akwarela – technika trudna, wymagająca szybkich i odważnych decyzji, ale też często nieprzewidywalna, zmuszająca artystę do pokory i kompromisów.

Kazimierz Kraczoń w swoich akwarelach najchętniej ukazuje piękno rodzinnego miasta,

a także wyjątkowość architektury polskiego pogranicza. Lubi pracować w plenerze, bo wtedy najlepiej można oddać atmosferę miejsca z jego niepowtarzalnym światłem, powietrzem, kolorem.

Zamiłowanie do rysunku zaowocowało także otwarciem autorskiej szkoły rysunku

i malarstwa, w której od lat przygotowuje młodzież na studia architektoniczne, a także prowadzi plenery rysunkowe i akwarelowe dla różnych grup wiekowych.

Od wielu lat współpracuje z galeriami, uczestniczy w plenerach malarskich i rysunkowych. Swoje prace prezentował też na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest członkiem Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.