80. rocznica mordu na profesorach lwowskich 4.VII.

zdjęcie przedstawia front zabytkowej kamienicy lubelskiej i wiodącą do niej ścianę z napisami i grafikami na białym tle.

Muzeum Narodowe w Lublinie

oraz

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Lublinie

zapraszają na uroczystości w

  1. rocznicę mordu na profesorach lwowskich,

które odbędą się 4 lipca (niedziela) w Lublinie.

Program uroczystości:

12.00 - Złożenie kwiatów przy Pomniku Rozstrzelanych Profesorów Lwowskich (ul. Radziszewskiego 11, w pobliżu Biblioteki Głównej UMCS);
16.00 - Msza św. w intencji pomordowanych i innych ofiar totalitaryzmu faszystowskiego i sowieckiego (Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, ul. Narutowicza 6);
17.15 - Otwarcie wystawy „Profesorowie lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” (Plac Litewski 3);
17.30 - „Professoressa Karla. Szkic do biografii Karoliny Lanckorońskiej”, wykład dr Joanny Winiewicz-Wolskiej (Pałac Lubomirskich w Lublinie, Plac Litewski 3);
18.00 - „Idea i realizacja koncepcji Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”, prezentacja dra Marcina Gapskiego, Zastępcy Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie (Pałac Lubomirskich w Lublinie, Plac Litewski 3).

Wystawa „Profesorowie lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” prezentuje historię poszukiwań 22 profesorów i docentów lwowskich aresztowanych na początku okupacji niemieckiej, w których ogromną rolę odegrała Karolina Lanckorońska, ostatnia przedstawicielka rodu. Ekspozycja powstała ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie, Państwowej Akademii Umiejętności, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Jana Longchamps de Berier, Rafała Kalinowskiego i zbiorów prywatnych. Autor scenariusza: Barbara Oratowska.

Wystawa czynna do 30 września 2021 roku, Plac Litewski przed Pałacem Lubomirskich.