Portret Józefa Czechowicza.

Wykład Jarosława Cymermana „Zaczyna się”. O dwóch dramatach Józefa Czechowicza i ich inscenizacjach z wojną w tle.

23 listopada 2022, g. 17.30

 Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Wykład poświęcony będzie dwóm krótkim dramatom Józefa Czechowicza – “Czasu jutrzennego” oraz “Niegodzien i godni” oraz ich prapremierowym realizacjom teatralnym. Sztuki te zostały napisane przez lubelskiego poetę pod koniec lat 30-tych. Pierwsza z nich została opublikowana w 1937 roku na łamach „Pionu”, druga natomiast ukazała się w 1939 roku w wileńskim piśmie „Comoedia”. “Czasu jutrzennego” zostało przeniesione na scenę przez Wilama Horzycę i Aleksandra Zelwerowicza w lutym 1939 roku. Była to jedyna teatralna realizacja tekstu Czechowicza za życia autora. Ta pokazana w ramach „Wieczoru jednoaktówek” krótka sztuka została z jednej strony poddana przez recenzentów dość mocnej krytyce, z drugiej jednak niektórzy z jej widzów dostrzegli w niej (zwłaszcza po latach) zapowiedź zbliżającej się wojny. Z kolei “Niegodzien i godni” określony w podtytule moralitetem był jednym z ulubionych tekstów dramatycznych młodego Tadeusza Kantora, który zrealizował go tuż po wojnie, w 1945 roku, w krakowskim Teatrze Akademickim.