Plakat reklamujący wystawę Artura Przybysza.

Wernisaż wystawy Artura Przybysza „Akwarelowy spacer po mieście Lublinie”

9 listopada 2022 r. (w środę) o g. 18.00 

 Muzeum Józefa Czechowicza 

ul. Złotej 3 w Lublinie

9 listopada 2022 r. (w środę) o g. 18.00 zapraszamy do Muzeum Józefa Czechowicza przy ul. Złotej 3 w Lublinie na wernisaż wystawy p. Artura Przybysza „Akwarelowy spacer po mieście Lublinie”. Jest to jedna z prezentacji „Objazdowej Galeria Sztuki ZPAP 2022”. Jej organizatorami są Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów

Plastyków oraz Muzeum Literackie, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie. Wstęp wolny.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Zespół Muzeum Józefa Czechowicza