VIVO_Wystawa Obrazów (10)

Spotkanie ze sztuką w VIVO! Lublin

Project Art Gallery

Wystawa prac

Romana Gruszeckiego

wystawa czynna do 15 września

Centrum Handlowe VIVO! Lublin po raz kolejny zbliża człowieka i sztukę. Tym razem spotkanie to związane jest z twórczością Romana Gruszeckiego, której temat przewodni stanowią działalność ludzka oraz jej skutki. Ekspozycję, dostępną w ramach Project Art Gallery, można podziwiać do 15 września na pierwszym piętrze VIVO!.


Wystawa składająca się z 16 obrazów olejnych odwołuje się do różnych wymiarów codziennej i niecodziennej działalności człowieka – a wszystko to w obrębie czterech tematów poruszonych przez artystę: sportu, muzyki, pejzażu oraz wojny. W przypadku ostatniego motywu, który zdominował nasze życie w ostatnich miesiącach, autor zamyka w konturach i ubiera w barwy m.in. temat ucieczki w poruszających dziełach „Exodus 1” i „Exodus 2”.


Project Art Gallery jest inicjatywą zapoczątkowaną przez dwoje artystów: Iwonę Ostrowską oraz Arkadiusza Świderskiego. Celem projektu jest promocja sztuki poprzez wydarzenia związane z malarstwem współczesnym organizowane w przestrzeni publicznej. Jednym z takich miejsc, do których inicjatywa powraca regularnie z nową sztuką jest VIVO! Lublin.

Dzięki najnowszej wystawie, klienci Centrum mogą się zapoznać z postacią Romana Gruszeckiego, absolwenta Wydziału Artystycznego na UMCS oraz ASP w Krakowie, który obecnie pełni rolę dyrektora Kazimierskiej Konfraterni Sztuk oraz autorskiej galerii „KOLOR” w Kazimierzu Dolnym.


Wystawę można obejrzeć w godzinach otwarcia Centrum Handlowego na poziomie +1, obok Centrum Rozrywki dla Dzieci Leopark.