Zdjęcie budynku, w którym znajduje się Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie.

Spotkanie z okazji

192. rocznicy wybuchu powstania listopadowego

i 150. rocznicy śmierci Wincentego Pola

29 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 17.00

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Lublin, plac Litewski 3

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział Lubelski

Muzeum Narodowe w Lublinie

Oddział Muzeum Literackie, Filia Muzeum Dworek Wincentego Pola

oraz Oddział Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

uprzejmie zapraszają na

spotkanie z okazji

192. rocznicy wybuchu powstania listopadowego

i 150. rocznicy śmierci Wincentego Pola

W programie:

koncert pieśni z okresu powstania listopadowego

(m.in.: Polak nie sługa, Bywaj dziewczę zdrowe, Grzmią pod Stoczkiem armaty,

W krwawym polu srebrne ptaszę, Marsz obozowy, Leci liście z drzewa i Warszawianka)

w wykonaniu

Marioli Zagojskiej (sopran), Fryderyka Pieńkosia (tenor),

Patrycjusza Sokołowskiego (bas) i Andrzeja Kozdrowieckiego (fortepian)

oraz odczyt Zdzisława Czyżewskiego

Wincenty Pol jako uczestnik wojny 1831 roku na Litwie

Wstęp wolny