Grafika zawierająca zdjęcie rękopisu Józefa Czechowicza ora jego nazwę i informacje o wydarzeniu związanych z jego prezentacją.

Prezentacja nieznanego rękopisu wiersza Józefa Czechowicza w setną rocznicę jego powstania!

Muzeum Józefa Czachowicza,

ul. Złota 3

15 października, g. 12

 

Zapraszamy na prezentację nieznanego rękopisu wiersza Józefa Czechowicza w setną rocznicę jego powstania!

Sto lat temu Józef Czechowicz napisał nad brzegiem jeziora wiersz. Rękopis podarował swojej przyjaciółce. Jakie były jego dalsze losy? W jaki sposób autograf równo wiek później trafi do zbiorów naszego muzeum? Kim była tajemnicza kobieta, której ofiarował utwór? O czym pisał młody poeta? Tego dowiecie się Państwo na spotkaniu, które odbędzie się w Muzeum Józefa Czechowicza 15 października (g.12), w setną rocznicę powstania wiersza.