DARMOWA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ MEDIACJA na terenie Miasta LUBLIN.

Z darmowych świadczeń skorzystać może każda osoba po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – bez obowiązku dokumentowania dochodu! Pomoc świadczona jest przez doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Wszelkie materiały edukacyjne (m.in. poradniki prawne, biuletyny, spoty promocyjne, wideoporadniki prawne itp.) zamieszczamy na dedykowanej dla Miasta stronie internetowej: – https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-lublin-2022/

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie MIASTA LUBLIN! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mieście Lublin:

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda czynne od poniedziałku do piątku:

 • Punkt nr.3 NPP zlokalizowany w XXIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lipowej 25 w Lublinie – czynny w godzinach od 16.00 do 20.00 (Lipiec/Sierpień 2022 r. godz. 8.00-12.00)
 • Punkt nr.12 NPP Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, parter s.1 – czynny w godzinach 16.00 – 20.00 (Lipiec/Sierpień 2022 r. godz. 8.00 – 12.00)
 • Punkt nr.2 NPO zlokalizowany w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Podwale 11 w Lublinie – czynny w godzinach od 16.00 do 20.00
 • Punkt nr.11 NPO zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie – czynny w godzinach 16.00 do 20.00
 • Punkt nr.4 NPO zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Maszynowa 2, parter – czynny w godzinach 10.00 – 14.00

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji czynne od poniedziałku do piątku:

 • Punkt nr.1 NPP Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, parter, s. 27 – czynny w godzinach 10.00 – 14.00
 • Punkt nr.5 NPP Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. Józefa Śliwińskiego 5, I piętro, s. 119 – czynny w godzinach 15.30 – 19.30
 • Punkt nr.6 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116, I piętro, s. 28 – czynny w godzinach 16.00 – 20.00
 • Punkt nr.7 NPP Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter, s. 70 – czynny w godzinach 16.00 – 20.00 (możliwość mediacji)
 • Punkt nr.8 NPP Budynek Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44, II piętro, s. 319 – czynny w godzinach 8.00 – 12.00
 • Punkt nr.9 NPP Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego – czynny w godzinach 16.00 – 20.00 (możliwość mediacji)
 • Punkt nr.10 NPP Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, parter s.11, główne wejście – czynny w godzinach 16.00 – 20.00 (Lipiec/Sierpień 2022 r. godz. 10.00 – 14.00)
 • Punkt nr.13 NPO Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13, parter sala konferencyjna 70 – czynny w godzinach 16.00 – 20.00
 • Punkt nr.14 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, parter, s. E8 – czynny w godzinach 16.00 – 20.00

Jak mogę się zapisać na darmową poradę?

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: (81) 446 12 10, w poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30 lub przez Internet pod adresem: np.ms.gov.pl

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

– informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
– wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
– poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
– nieodpłatną mediację.


Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
– skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
– nieodpłatną mediację.


Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

– poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
– przeprowadzenie mediacji,
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Więcej informacji:

https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/nieodplatna-pomoc-prawna/

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-lublin-2022/

– np.ms.gov.pl

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Miasta Lublin