Map_Poland

Startuje objazdowa kampania informacyjna
„Spójrz, Polsko!
Miej baczne oko na raka!”
Specjalny autobus zatrzyma się w pięciu miastach.

 

25-28 lipca 2024 r. – Carnaval Sztukmistrzów, Lublin

4 czerwca startuje w Polsce unijna kampania o nazwie „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na raka!”. Po sukcesie na Litwie, przez 5 polskich miast przejedzie autobus oferujący między innymi spotkania z lekarzami i naukowcami, którzy na co dzień zajmują się tematyką nowotworową. Celem kampanii organizowanej przez Komisję Europejską jest zwiększenie świadomości na temat profilaktyki onkologicznej oraz przełamywanie społecznego tabu dotyczącego raka.

Aby pogłębić wiedzę Polaków na temat chorób nowotworowych, Komisja Europejska startuje z kampanią „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na raka!” – inicjatywą, która ma pomóc w zwiększaniu świadomości na temat nowotworów, profilaktyki, badań przesiewowych oraz diagnostyki onkologicznej. To jedno z działań inicjowanych w ramach Misji Rak. Misje UE są inicjatywami na rzecz badań i innowacji, skupiającymi się na rozwiązywaniu głównych wyzwań społecznych, z jakimi mierzy się Europa. Jednym z nich jest właśnie walka z nowotworami.

Badania finansowane w ramach Misji Rak – w szczególności program ramowy Horyzont Europa – mają na celu lepsze zrozumienie nowotworów i ich przyczyn, unowocześnienie diagnostyki i leczenia dzięki opracowaniu skuteczniejszych badań przesiewowych, a także poprawę jakości życia pacjentów w trakcie oraz po leczeniu. Inne realizowane inicjatywy obejmują m.in.: utworzenie Europejskiego Centrum Cyfrowego dla Pacjentów z Nowotworami, UNCAN.eu (europejskiej platformy danych) oraz budowę infrastruktur onkologicznych w państwach członkowskich.

W ramach kampanii informacyjnej odbędzie się trasa po Polsce. Specjalnie oznaczony autobus zatrzyma się w Katowicach, Gdyni, Grunwaldzie, Wrocławiu oraz w Lublinie podczas imprez i wydarzeń kulturowych organizowanych w tych miastach. Kampania skierowana jest do wszystkich Polaków w czterech grupach wiekowych – 6–17, 18–39, 40–59 oraz osób 60+. Identyczna akcja odbywa się również na Litwie oraz w Rumunii.

Czas zmierzyć się z naszymi lękami i poszerzyć wiedzę na temat nowotworów

W całej Unii Europejskiej nowotwory wykrywa się u 2,7 mln osób rocznie. Według prognoz w 2040 roku liczba ta wzrośnie do 3,24 mln. Jednocześnie badania pokazują, że aż 40 procentom nowotworów można zapobiec lub je wyleczyć, jeśli zostaną wykryte we wczesnym stadium. Jednak brak wiedzy na temat raka i jego leczenia sprawia, że ​​prawdopodobieństwo zachorowania wydaje się nam przerażające. W ramach kampanii „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na raka!” Komisja Europejska zachęca społeczeństwo do zgłębienia wiedzy na temat tej choroby, jej profilaktyki oraz aktualnego postępu nauki w walce z nią (w tym badań finansowanych przez UE).

„Nowotwór może dotknąć każdego z nas, ale już sama myśl o byciu zdiagnozowanym czy posiadaniu bliskiej osoby zmagającej się z nowotworem wywołuje olbrzymi lęk. W obliczu takiego strachu często wybieramy zaprzeczenie albo bierność. Nie chcemy dowiadywać się więcej, odkładamy badania na później, udajemy, że ryzyko nie istnieje. Nadszedł czas, aby stawić czoła tym obawom. To ważne zarówno dla nas samych, jak i dla naszych rodzin czy przyjaciół. Pozytywna diagnoza nie jest dziś wyrokiem śmierci, ale im szybciej rak zostanie wykryty, tym większa szansa na całkowite wyzdrowienie” – podkreśla Joanna Drake, przewodnicząca europejskiej Misji Rak.

Kampania opatrzona hasłem: „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na raka!” koncentruje się na zachęcaniu Polaków do spojrzenia na tę chorobę z innych perspektyw:

Jakie są dostępne rozwiązania, metody diagnostyki oraz leczenia do walki z rakiem, którymi dysponuje współczesna medycyna.
Na czym polega profilaktyka raka oraz jakie badania przesiewowe warto wykonywać.
Jakie są badania prowadzone na ten temat (aby zrozumieć, jak dobrze jesteśmy przygotowani do walki z nowotworami).

Trzy główne powody, przez które coraz więcej Europejczyków słyszy diagnozę „nowotwór”, to: starzenie się społeczeństwa, niezdrowy styl życia oraz nierówny dostęp do badań i opieki medycznej. Jednym z celów kampanii jest kierowanie informacji na temat raka także do osób wykluczonych – zarówno pod względem geograficznym, jak i cyfrowym.

Spotkania ze specjalistami w trakcie 5 dużych wydarzeń w Polsce

Autobus, który przejedzie przez Polskę, wyposażony jest w specjalne pomieszczenie przeznaczone do rozmów ze specjalistami. W ramach każdego przystanku organizowane będą również sesje pytań i odpowiedzi, podczas których personel medyczny, eksperci oraz pacjenci onkologiczni podzielą się swoją wiedzą i wskazówkami. Nie zabraknie także materiałów edukacyjnych oraz atrakcji, takich jak: fotobudka czy kącik dla najmłodszych z grami.

Promowane treści powinny pomóc Polakom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących ich stylu życia, diety, codziennych nawyków oraz regularnego badania się.

Przystanki kampanii objazdowej obejmą:

24-26.06 – Tydzień Śląski podczas Festiwalu Europejskie Miasto Nauki, Katowice
03-06.07 – Gdynia
12-14.07 – Dni Grunwaldu, Grunwald
19-20.07 – WROsound, Wrocław
25-28.07 – Carnaval Sztukmistrzów, Lublin

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie: Spójrz, Polsko! | Research and Innovation (europa.eu)

Źródło: Komisja Europejska / All 4 Comms
_____________________________________________________________________

O Komisji Europejskiej:

Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych.