Pilnie potrzebni dawcy z grupą 0 Rh-


RCKiK w Lublinie apeluje do wszystkich krwiodawców z grupą krwi 0 Rh (-) do oddawania krwi w siedzibie głównej w Lublinie lub w najbliższym oddziale terenowym.

Podzielmy się największym darem czyli krwią, która ratuje życie