Bezpłatne badania słuchu w regionie dla osób powyżej 60 roku życia

czarne napisy na żółtym tle opisujące dziedziny współpracy firmy oraz jej hasło przewodnie

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU W REGIONIE

Jak słyszą mieszkańcy woj. lubelskiego po 60. roku życia?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut badań IQS na zlecenie Amplifon, problem ze słuchem może dotyczyć nawet 2 646 062 nigdy niediagnozowanych pod tym kątem Polaków po 60. roku życia. W samym tylko woj. lubelskim więcej niż 3 lata temu słuch badało 26% seniorów, pomimo że powinno się odwiedzać specjalistę co pół roku. Skala kłopotów ze słuchem wśród mieszkańców tego regionu jest ogromna, a na związane z nimi konsekwencje występujące w codziennym funkcjonowaniu wskazało aż 41% badanych seniorów.

Badania pokazały, że blisko połowa badanych osób zamieszkujących woj. lubelskie (41%) cierpiała lub cierpi na problemy ze słyszeniem w codziennych sytuacjach, a co 5. osoba odczuwa takie dolegliwości stale. Wśród najczęstszych konsekwencji wskazywanych podczas wywiadów znalazły się trudności w trakcie oglądania telewizji lub słuchania muzyki (65%), frustracja z powodów kłopotów z komunikacją ogólnie (67%), niemożliwość porozumienia się z najbliższymi (57%), problemy z załatwieniem spraw urzędowych (49%) oraz niezrozumienie przez wnuki/rodzinę (31%).

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Badania Kondycji Słuchu realizowanej przez Amplifon w lipcu i sierpniu skorzystać można z całkowicie bezpłatnych i niezwiązanych z dodatkowymi zobowiązaniami badań słuchu. Kompleksowa diagnostyka realizowana w ramach akcji obejmuje następujące kroki:

  • otoskopia,

  • audiometria tonalna na przewodnictwo powietrzne,

  • audiometria tonalna na przewodnictwo kostne,

  • audiometria mowy (socjalna wydolność słuchu),

  • próg dyskomfortu.

Aby zapisać się na badanie, wystarczy skontaktować się z lubelskim gabinetem Amplifon, ul. Jutrzenki 10/14a, tel. 537 666 604

Przyczyny braku diagnostyki

Wady słuchu najczęściej nie występują z dnia na dzień, a rozwijają się przez dłuższy czas. Usypia to czujność wielu starszych osób, przez co potrzeba profilaktycznych badań jest marginalizowana i odkładana „na później”. Niestety w efekcie często bywa za późno na działania.

Do przyczyn niebadania słuchu należą przeświadczenie o braku wady słuchu (17%), zbyt długi czas oczekiwania na wizytę (6%), a także brak środków na prywatną wizytę (11%).

Przyczyn związanych z ubytkiem słuchu jest wiele. Mogą być one spowodowane nadmiernym hałasem, zalegającą woskowiną lub nagromadzeniem płynów w przewodzie słuchowym, przebitą błoną bębenkową, nadciśnieniem czy cukrzycą. Utrata słuchu może być również dziedziczna. Jedynym kluczem i pierwszym niezbędnym krokiem do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami słuchu jest skuteczna diagnostyka. Bardzo często osoby starsze, które nie słyszą dobrze popadają w depresję lub wycofują się z życia społecznego, ponieważ czują się sfrustrowane lub zawstydzone tym, że nie rozumieją, co zostało powiedziane – mówi Ada Lewandowska, Dyplomowany Protetyk Słuchu.

O badaniu:

Dane zamieszczone w materiale pochodzą z badania opinii przeprowadzonego przez instytut IQS metodą CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków (n-800) w lipcu 2021 roku.