Apel do tzw. „ozdrowieńców” o oddawanie osocza, które wspomaga proces leczenia chorych na SARS-CoV-2.

apel

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Apel do tzw. „ozdrowieńców” o oddawanie osocza, które wspomaga proces leczenia chorych na SARS-CoV-2.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje by osoby, które :

  1. Zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od ustąpienia objawów, oraz dwukrotnie ujemnego wyniku badania genetycznego w kierunku SARS-CoV-2
  2. Osoby po zakażeniu, bez objawów chorobowych, u których stwierdzono dwukrotnie ujemny wynik badania genetycznego w kierunku SARS-CoV-2

Zgłosiły się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pod numer telefonu 509 169 059 w celu umówienia na oddanie osocza dla potrzeb leczniczych w celu wspomagania leczenia innych osób z ciężkim objawami COVID-19.”

 

Pomóżmy sobie wzajemnie zwalczyć epidemię koronawirusa!

Apel RCKiK osocze