Wizytówki firmowe

Uniqa

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Jesteśmy członkiem europejskiej grupy ubezpieczeniowej. Działamy na rynku ubezpieczeń w Polsce od ponad 15 lat.

Przedstawicielstwo w Lublinie

20-411 Lublin, ul. Wolska 11
tel. (81) 442 01 82, (81) 442-10-01
fax: (81) 442-05-17, (81) 442-10-02
e-mail: przedstawicielstwo.lublin2@uniqa.pl

OFERTA

Klient indywidualny:

Komunikacja - OC komunikacyjne, Auto Casco, Zielona Karta, Assistance, NW kierowcy i pasażerów, Dobrowolne OC komunikacyjne, Ubezpieczenia lotnicze.

Nieszczęśliwe wypadki - NW - ubezpieczenie indywidualne, wycieczek, sportowców, specjalne.

Zdrowie - Ubezpieczenie zdrowotne - indywidualne i rodzinne, Świadczenie szpitalne, Ubezpieczenie obcokrajowców w Polsce.

Ochrona prawna - Codzienna aktywność zarówno zawodowa jak i w życiu prywatnym, niesie potencjalną możliwość, a często wręcz konieczność ochrony swoich interesów na drodze postępowania sądowego.

Życie - Roczne indywidualne ubezpieczenie na życie, Terminowe ubezpieczenie na życie, Ubezpieczenie na życie i dożycie, Ubezpieczenie na dożycie z rosnącym świadczeniem za zgon.

Podróż - Podróż zagraniczna, Zachorowanie i wypadek za granicą.

Mieszkanie - Pakiet domowy, Ubezpieczenie mieszkania, Ubezpieczenie domu, Ubezpieczenie gospodarstwa domowego.

Odpowiedzialność cywilna - OC w życiu prywatnym.

Klient instytucjonalny:

Firma - Pełna Ochrona, Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, Mienie w transporcie, Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki danych, Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, Roboty budowlano - montażowe, Wszystkie ryzyka budowy, Dług celny, Wierzytelności, Wadium, Zamówienia publiczne, OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia, OC członków organów zarządzających firmą, OC przewoźników.

Ochrona prawna - Codzienna aktywność zarówno zawodowa jak i w życiu prywatnym, niesie potencjalną możliwość, a często wręcz konieczność ochrony swoich interesów na drodze postępowania sądowego.

Komunikacja - OC komunikacyjne, Auto Casco, Zielona Karta, Assistance, NW kierowcy i pasażerów, Dobrowolne OC komunikacyjne, Ubezpieczenia lotnicze.

Rolnictwo - Obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, Budynki w gospodarstwie, Kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, Mienie ruchome w gospodarstwie rolnym, Agro Casco, Zwierzęta.

Odpowiedzialność cywilna - OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia, OC zarządców nieruchomości, OC przewoźników, OC członków organów zarządzających osobami prawnymi, OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne, OC doradców podatkowych, OC prawników, OC architektów i inżynierów budownictwa, OC rzeczników patentowych.

Osobowe - Ubezpieczenie zdrowotne - grupowe i zbiorowe, Świadczenie szpitalne, NW - ubezpieczenie grupowe, NW - ubezpieczenie szkolne, NW - ubezpieczenie sportowców, NW - ubezpieczenie wycieczek, NW - ubezpieczenie kolonii, Pracownicze ubezpieczenie na życie, Zbiorowe ubezpieczenie na życie.

UNIQA - Ubezpieczenia
Zapraszamy na naszą stronę internetową