Wizytówki firmowe

PKO Ubezpieczenia

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia.

Firma oferuje szeroką gamę produktów ochronnych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie i dożycie. Kompleksowe ubezpieczenia na życie, oferowane przez PKO Ubezpieczenia, zapewniają szeroki zakres ochrony oraz możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki i jej wysokości. Ubezpieczyciel chroni życie i zdrowie swoich Klientów, a ubezpieczenia są dopasowane do potrzeb Klientów, dedykowane zarówno dla osób młodych, rodzin, jak i osób w dojrzałym wieku.

Nowoczesne produkty oszczędnościowo-inwestycyjne skierowane są do osób, które chcą systematycznie odkładać i pomnażać środki w perspektywie długoterminowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego, a gromadzone środki inwestowane są zgodnie z wybraną przez ubezpieczonego strategią.

Fundusze można wybierać samodzielnie lub decydując się na modelowy portfel, opracowywany przez ekspertów PKO TFI S.A. Towarzystwo oferuje obecnie 125 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych krajowych i zagranicznych, różniących się profilem inwestycyjnym.

Dzięki jednemu z najwyższych na rynku kapitałów akcyjnych oraz wysokim wskaźnikom wypłacalności i bezpieczeństwa spółka jest jedną z najbardziej stabilnych życiowych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Bezpieczeństwo finansowe oraz wiarygodność i renoma, jaką cieszy się Towarzystwo na rynkach finansowych, stanowią potwierdzenie, jakości świadczonych usług. Na koniec 2013 roku ubezpieczało ono ponad 120 tysięcy osób.

PKO Ubezpieczenia działa na polskim rynku od 1994 roku. Pod obecną marką funkcjonuje od 2014 roku. Wcześniej, w latach 2001-2014, działalność spółki prowadzona była pod marką Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 1 kwietnia 2014 roku spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Zarząd PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.:

 • Sławomir Łopalewski – Prezes Zarządu
 • Maciej Berger - Członek Zarządu
 • Maciej Kloze – Członek Zarządu

* * *

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego to jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a PKO Bank Polski, jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest wiodącym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i depozytów, a także liczby klientów i wielkości sieci dystrybucji.

Bank umiejętnie łączy blisko 100 letnią historię z innowacyjnością i nowoczesnymi usługami finansowymi, których odbiorcą jest dzisiaj ponad 8 mln klientów. Mogą oni korzystać zarówno z rozbudowanej sieci blisko 1200 placówek oraz 3000 bankomatów, jak też systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej oferowanych pod marką iPKO oraz innowacyjnych i wielokrotnie nagradzanych płatności mobilnych – IKO.

Dążeniem PKO jest ciągłe podnoszenie jakości usług wyrażone hasłem „Codziennie Najlepszy”. Przekłada się to na codzienną pracę ponad 27 tys. pracowników całej Grupy Kapitałowej, dzięki której wartości korporacyjne takie jak Wiarygodność, Satysfakcja klienta, Ciągłe doskonalenie, Przedsiębiorczość przekładają się na zadowolenie klientów i wyniki biznesowe.

Efektem tej pracy i potwierdzeniem zaufania do Grupy Kapitałowej jest min. wartość marki PKO, która wyceniania na ponad 3,7 mld zł jest dzisiaj najcenniejszą marką finansową w Polsce.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Stała się również liderem dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności oraz dla rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską i windykacyjną. Dzięki spółce eService jest również obecna na rynku obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.

Spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego:

 • PKO TFI SA
 • PKO BP Bankowy PTE
 • Inteligo Financial Services SA
 • eService
 • PKO Leasing S.A.
 • PKO BP Faktoring SA
 • Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA
 • Qualia Development
 • PKO BP Finat Sp. z o.o.
 • Kredobank SA
 • Inter-Risk Ukraina
 • PKO Finance AB
 • Nordea Bank Polska
 • Nordea Finance Polska
 • PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.