Wizytówki firmowe

Compensa

COMPENSA S.A. -
Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A.

Oddział TU Compensa SA
20-601 Lublin ul. Zana 39
tel.: (81) 528 22 86
fax: (81) 528 22 51

OFERTA UBEZPIECZENIOWA

PRODUKTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Dom
* Ubezpieczenie Rodzinne
* Ubezpieczenie inwestycji budowlanych - Twoja Inwestycja
Samochód
* Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
* Ubezpieczenie Autocasco
* Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
* OC graniczne
* Assistance
* Zielona Karta
* Ubezpieczenie ochrony prawnej
Podróże
* Compensa Voyage - ubezpieczenie turystyczne
NNW
* Ubezpieczenie NNW indywidualne
* Ubezpieczenie NNW grupowe
* Ubezpieczenie NNW rodzinne
* Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej
* Ubezpieczenie NNW Compensa VIP
Rolne
* Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
* Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa
* Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych

UBEZPIECZANIA NA ŻYCIE

* FLEXI PLUS Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową
* GWARANCJA JUBILAT Indywidualne Ubezpieczenie na Życie lub Dożycie z Udziałem w Zysku
* GWARANCJA OCHRONA Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie
* GWARANCJA POSAG Indywidualne Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci
* GWARANCJA PROFIT Indywidualne Ubezpieczenie na Życie lub Dożycie z Udziałem w Zysku
* GWARANCJA PLUS Indywidualne Ubezpieczenie na Życie lub Dożycie z Udziałem w Zysku z Ustalonym Terminem Płatności
* BOLERO Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym
* NOKTURN Ubezpieczenie na całe życie
* SUITA WIEDEŃSKA Indywidualne Ubezpieczenie na Życie lub Dożycie z Udziałem w Zysku
* SONATINA Indywidualne Ubezpieczenie na Życie lub Dożycie z Ustalonym Terminem Płatności
* SYMFONIA WIEDEŃSKA

PRODUKTY DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

UBEZPIECZANIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw Ubezpieczenie Firmowe.
Ubezpieczenia mienia
* Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - "All risks"
* Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
* Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
* Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
* Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
* Ubezpieczenie od wandalizmu (dewastacji)
* Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
* Ubezpieczenie wartości pieniężnych
* Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie utraty zysku
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
Ubezpieczenia transportowe
* Ubezpieczenie mienia w transporcie
* Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
* Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym
* Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
NNW
* Ubezpieczenie NNW grupowe
* Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej
* Ubezpieczenie NNW Compensa VIP
Podróże
* Compensa Voyage - ubezpieczenie podróżne

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Grupowe Pracownicze Ubezpieczenie na Życie