Wizytówki firmowe

Commercial Union Polska

COMMERCIAL UNION grupa AVIVA
Oddział CU Lublin II
ul. Wolska 11 ; 20-411 Lublin

tel. 81 441 32 99
fax. 81 441 32 98
e-mail: sekretariat: wieslawa_bartosiewicz@cu.com.pl
dyrektor: krzysztof_kowalski@cu.com.pl

OFERTA UBEZPIECZENIOWA:

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenia Uniwersalne (Ochrona i gromadzenie kapitału) - łączą ochronę z funkcją długoterminowego gromadzenia i pomnażania kapitału.
* PLUS
* PERSPEKTYWA

Ubezpieczenia Inwestycyjne (Gromadzenie i pomnażanie kapitału) - posiadają element ochronny
* BONUS
* SUPERBONUS
* BONUS VIP

Ubezpieczenia Młodzieżowe (Ochrona i gromadzenie kapitału dla dziecka)
* ABSOLWENT
* MŁODZIEŻOWA POLISA PRZYSZŁOŚCIOWA

Indywidualne Konto Emerytalne CU (Dodatkowe oszczędzanie bez podatku) - Indywidualne Konta Emerytalne, objęte zwolnieniem podatkowym od zysków kapitałowych (popularnie zwanym "podatkiem Belki") są nową propozycją rządu zachęcającą Polaków do indywidualnego, dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Terminowe Ubezpieczenie na Życie (Ochrona) - to oferta czysto ochronna. Świadczenie (suma ubezpieczenia) wypłacane jest uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania umowy.

Gwarantowana Renta Kapitałowa (Zarządzanie środkami i regularne wypłaty świadczeń rentowych) - gwarantuje regularne wypłat środków pieniężnych, które stanowić mogą zasilenie domowego budżetu.

NA ZDROWIE (Umowa Dodatkowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego) - dzięki niej zabezpieczysz się przed niespodziewanymi wydatkami związanymi z pobytem w szpitalu i stworzysz sobie najlepsze warunki do szybkiego powrotu do zdrowia.

NA WYPADEK (Umowa Dodatkowa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) - stworzona z myślą o zapewnieniu większego poczucia bezpieczeństwa dla ubezpieczonego i jego rodziny wobec zdarzeń, których nie sposób przewidzieć.

FUNDUSZE EMERYTALNE

Commercial Union zarządza największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce. Do naszego Funduszu przystąpiło blisko 2,6 miliona osób, zarządzamy aktywami o wartości ponad 28 mld złotych. Commercial Union OFE oferuje swoim klientom bardzo korzystny system opłat od składki i za zarządzanie aktywami. Koszty uczestnictwa w CU OFE należą do najniższych na rynku. Naszym klientom proponujemy nowoczesne usługi pozwalające szybko sprawdzić stan ich emerytalnego konta - Kartę Emerytalną i Konto on-line.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Fundusze inwestycyjne CU TFI umożliwiają aktywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi instytucji oraz pomnażanie oszczędności klientów indywidualnych. Pozwalają osiągać dodatkowe dochody, decydować samemu o momencie zakupu i sprzedaży jednostek uczestnictwa, zapewniają płynność, czyli możliwości szybkiego dostępu do zainwestowanych środków. CU TFI oferuje swoim Klientom kilka funduszy o różnym profilu inwestycyjnym.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE
* UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW
* UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
* UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE

GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Proponowane przez CU ubezpieczenia grupowe pozwalają dostosować program ochrony oraz inwestowania do potrzeb, liczebności, niepowtarzalnych cech każdej grupy pracowników.

Oferta CU w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie obejmuje:
* ubezpieczenia dla średnich i dużych firm: Ubezpieczenie OPIEKUN
* ubezpieczenie dla kluczowych osób w firmie: Ubezpieczenie OPIEKUN VIP
* ubezpieczenia dla średnich i małych firm: Ubezpieczenie ZESPÓŁ
* ubezpieczenie Inwestycyjne BONUS