Wizytówki firmowe

Allianz Polska

ALLIANZ POLSKA -Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska SA
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Oddział Lublin
20-828 Lublin ul. Puławska 38
tel. 81-718-56-00
fax. 81-718-56-01
e-mail: lublin.oddzial@allianz.pl

Ubezpieczenia oferowane przez grupę Allianz Polska

Allianz w Polsce oferuje ponad 70 nowoczesnych ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie, a także fundusz emerytalny i pracownicze programy emerytalne.

Ubezpieczamy pojedyncze osoby i tysięczne załogi dużych fabryk, niewielkie sklepy i gigantyczne supermarkety, rowery i promy kosmiczne, małe mieszkania i wielkie porty lotnicze.

Niezależnie czy jest to klient indywidualny, mała lub średnia firma, czy też przedsiębiorstwo o charakterze przemysłowym, chcemy zaspokajać każdą z jego wielu potrzeb. Zawsze jednak pamiętamy, by każdego klienta obsługiwać indywidualnie.

Oferta ubezpieczeń Allianz Polska przedstawia się imponująco i stale rozwija się zgodnie z potrzebami rynku polskiego i coraz bardziej wymagającego klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

WYKAZ UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
> Indywidualne ubezpieczenie na życie
> Grupowe ubezpieczenia na życie
> Program ubezpieczeniowo - kapitałowy typu bancassurance

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
> Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

UBEZPIECZENIA OSOBOWE
> Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
> Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
> Ubezpieczenia turystyczne
> Ubezpieczenia mieszkań, budynków i lokali prywatnych

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
> Indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne: AC, OC, ZK, NNW;
> Dealerskie pakiety ubezpieczeniowe
> Ubezpieczenia flot samochodowych

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA BIZNESU
> Ubezpieczenia dla przemysłu;
> Ubezpieczenia finansowe
> Ubezpieczenia transportowe
> Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w biznesie
> Ubezpieczenia techniczne
> Ubezpieczenia flot samochodowych
> Ubezpieczenia dla małego i średniego biznesu

EMERYTURA
> Pracownicze programy emerytalne
> Fundusz emerytalny dla klientów indywidualnych

IKE - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE
> IKE w formie polisy na życie
> IKE w formie funduszu inwestycyjnego

FUNDUSZE INWESTYCYJNE
> TFI - fundusze inwestycyjne