Wizytówki firmowe

CEZAS

CEZAS - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Spółka z o.o
20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 37
tel/fax 81/525 85 51 , 81/525 86 93
tel. 81/525 54 71
tel. 81/533 74 57
e-mail: cezas@cezas.com.pl

Sprzedaż i wyposażenie kompleksowe szkół wszystkich szczebli w:

- meble
- pracownie specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, językowe)
- pomoce naukowe
- środki audiowizualne
- sprzęt gastronomiczny
- sprzęt sportowy
- dokumentacja szkolna (świadectwa, dzienniki, indeksy)
- produkcja mebli na zlecenie w/g dostarczonego wzorca

Wszystkie towary są zgodne z POLSKĄ NORMĄ i posiadają ważne CERTYFIKATY wymagane w szkołach.

więcej>>