Kina, Teatry i Filharmonia


KINA

Kino BAJKA System DOLBY SR
Lublin,  ul. Radziszewskiego 8
tel. 81 533-88-72,
e - mail: bajka@kina.lublin.pl


 

Kino CINEMA CITY Lublin Plaza
Lublin ul. Lipowa 13
Rezerwacje indywidualne: - tel. 81 535-25-25
Rezerwacje grupowe: tel. (81) 535 25 52
e-mail: lublin@cinema-city.pl

Kino CINEMA CITY Felicity
Lublin,
Al. Wincentego Witosa 32

Rezerwacje indywidualne: tel. 81 443 58 58
Rezerwacje grupowe: tel. 81 443 58 88 pn.-pt.: 8:00-16:00
e-mail: rezerwacje@felicity.cinema-city.pl

MULTIKINO

Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 36B
Infolinia dla klientów - tel. 41 26 72 367
e-mail: lublin@multikino.pl


TEATRY

 

Teatr im. Juliusza Osterwy

Lublin, ul. Narutowicza 17
tel. 81 532 42 44
e-mail: biuro@teatrosterwy.pl


Teatr Muzyczny

Lublin, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 532 76 13
e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu


Teatr im. Ch. Andersena

Lublin, Plac Teatralny 1
tel.: 48 81 532 16 28
e-mail: info@teatrandersena.pl


Brama Grodzka - Teatr NN

Lublin, ul. Grodzka 21
tel. 81 532 58 67
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl


Teatr Stary w Lublinie

ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
tel: 81 466 59 25
info@teatrstary.eu


Teatr Gardzienice

Lublin, ul. Grodzka 5 A
tel. 81 5821398

e-mail: office@gardzienice.org


Teatr ITP
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

kom. 691 760 422
e-mail: marlach@poczta.onet.pl


Scena Plastyczna KUL 

Lublin, Al. Racławickie 14 

Telefon: 81 445 45 02
e-mail: scena@kul.pl


FILHARMONIA

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 

Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 53-15-112, 81 53-15-118
e-mail: bilety@filharmonialubelska.pl