Jak wypełnić zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z każdym kolejnym rokiem stają się coraz popularniejsze. Zanim jednak przystąpi się do budowy takiego systemu warto dokładnie sprawdzić, jakie formalności należy spełnić, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

W poniższym tekście wyjaśniamy tę kwestię i odpowiadamy na pytanie, jak wypełnić zgłoszenie budowy oczyszczalni. Wciąż wiele gospodarstw domowych nie ma możliwości przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej, co oczywiście nie zwalnia z obowiązku zadbania o prawidłowe odprowadzenie ścieków.

W takich okolicznościach dobrym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w szambo, a jeszcze lepszym – budowa ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Sprawdźmy, o czym dokładnie mowa!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a formalności

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nic innego jak instalacja przepływowa, która składa się przede wszystkim ze zbiornika, w którym to pracują bakterie neutralizujące wszelkie zanieczyszczenia. Istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni, a różnią się one w szczególności budową oraz type zastosowanej filtracji. Chcąc wybudować oczyszczalnię na własnej działce należy dokładnie sprawdzić, czy jest taka możliwość. Chodzi tutaj zarówno o warunki terenowe, w tym konieczność zachowania określonych w przepisach polskiego prawa odległości, jak i kwestie takie jak choćby zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybudować przydomową oczyszczalnię, wymagane jest zgłoszenie takiej inwestycji do odpowiednich organów. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymagają bowiem uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia.

Gdzie i jak zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni?

Odpowiednim urzędem jeśli chodzi o zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków jest starostwo powiatowe właściwe dla adresu, gdzie będzie przeprowadzona inwestycja. W pierwszej kolejności w wydziale geodezji należy uzyskać mapę opiniodawczą działki lub skorzystać z aktualnej mapki projektowej. Następnie trzeba nanieść projekt oczyszczalni na tę mapę. Kolejnym etapem jest wypełnienie druku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o posiadaniu prawa własności do nieruchomości gruntowej.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni – jak wypełnić?

Wypełnienie druków nie jest skomplikowane i wymaga wyłącznie podania danych osobowych inwestora, informacji o robotach budowlanych, danych dotyczących nieruchomości, w tym miejsca wykonywania robót. Oprócz wspomnianych druków i mapki należy dostarczyć także szczegółowy opis techniczny oczyszczalni. Komplet dokumentów trzeba złożyć w starostwie przynajmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. Decyzja zapada na zasadzie tzw. milczącej zgody, a więc jeśli w terminie 21 dni nie otrzymam się sprzeciwu, można rozpocząć realizację inwestycji. Zgłoszenie jest ważne przez dwa lata, licząc od daty wskazanej jako rozpoczęcie budowy.