„Łączy nas Osterwa” Teatr im. Juliusza Osterwy wspomina Patrona

Grafika złożona z trzech archiwalnych zdjęć Juliusza Osterwy zestawionych obok siebie w trzech kolorach, oraz z, napisanych białymi literami, informacji o wydarzeniu.

Łączy nas Osterwa”
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie wspomina Patrona

Znakomity aktor, reżyser, twórca jednego z najważniejszych nurtów teatralnych na scenie polskiej - Juliusz Osterwa od 1949 roku jest patronem lubelskiego Teatru. 10 maja obchodziliśmy 75. rocznicę jego śmierci, a 23 czerwca – uczcimy 137. rocznicę urodzin. Do 23 czerwca Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie będzie wspominał Osterwę, przypominał jego dorobek, opowiadał o tym, co z jego myśli i idei jest szczególnie ważne dla nas dziś. Wszystkie te działania zostaną zamknięte w cyklu „Łączy nas Osterwa”.

"Nieprzytomny fantasta", który goni za "maniackimi imprezami" – tak Osterwę określił Józef Szczublewski, autor jego biografii. Już od 10 maja w mediach społecznościowych Teatru będzie można poznać najważniejsze informacje dotyczące Patrona, jego dorobek artystyczny i ciekawostki, które pokazują jak ciekawym i wyjątkowym był człowiekiem. „Zależy nam na wyciągnięciu go z zakurzonych ram i pokazaniu jak bardzo był nowatorski i jak bliskie nam współcześnie miał podejście do teatru.” – mówi Redbad Klynstra-Komarnicki, Dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Juliusza Osterwę na patrona teatru wybrali sami aktorzy. Zofia Stefańska – aktorka - wspominała: „Zdawaliśmy sobie sprawę z czasów, w jakich żyjemy i z narzuconych nam z zewnątrz ograniczeń, ale chcieliśmy, aby teatr był ponad to, aby sztuka była sztuką. Dlatego Osterwa i jego ideały znaczyły wtedy dla nas tak wiele.” Ważny moment to rok 1919, kiedy Osterwa zakłada legendarną grupę Reduta - uznawaną za pierwsze polskie laboratorium teatralne. To dziedzictwo kontynuuje reaktywowana w ubiegłym roku Scena Reduta, która ze spektaklami podróżuje po całym województwie lubelskim.

Juliusz Osterwa szukał też nowych słów, by opisać teatr, aktora, scenę… twierdził, że zapożyczenia z innych języków to "chwasty na grzędach polmowy [języka polskiego]". O słowie "teatr" – zaczerpniętym z klasycznej greki - pisał, że "mierzi jego uszy" i że jest "obcą nazwą prześladującą nas od czasów greckich", zamiast niego w laboratorium Reduty posługiwał się określeniem „Żywosłowie”. Aktorów nazywał „spełnikami” bo ich rolą była spełnienie na „jaśni” (scenie) słowa. Widz w cyklu „Łączy nas Osterwa” pozna jeszcze wiele ciekawych „osterwinizmów”.

Poza działaniami online Teatr przygotowuje też wydarzenie performatywne na rocznicę urodzin swojego Patrona. Będzie to połączenie wielu dziedzin sztuki – odtwarzające, niemal legendarne, laboratorium Reduty.

Czym jeszcze zaskakiwał Osterwa? Jak ważną postacią jest dla lubelskiego Teatru? Przez najbliższe tygodnie Teatr będzie o nim przypominał, zadziwiał jego twórczością, pokazywał jak bardzo swoją myślą wyprzedzał czasy mu współczesne.

Zapraszamy do Teatru im. Juliusza Osterwy.

www.treatrosterewy.pl / www.facebook.com/TeatrOsterwy / www.instagram.com/teatrosterwy