Па-за межамi/ Poza granicami – Zaproszenie na wydarzenie

grafika składa się z dwóch części: białoruskiej i polskiej z napisami w języku ojczystym każdej ze stron oraz umieszczonym poniżej zdjęciem tzw. Portalu. Obydwa zdjęcia łączy polsko-bialoruska flaga umieszczona na środku grafiki. Tekst napisany jest czarnymi literami na bialym tle.

Па-за межамi/ Poza granicami - Zaproszenie na wydarzenie

20 czerwca, godz. 12:00 - 15:00

Serdecznie zapraszamy Państwa na wydarzenie Па-за межамi/ Poza granicami

Po kolejnych sfałszowanych wyborach prezydenckich latem 2020 roku tysiące ludzi wyszło w pokojowych protestach na ulice białoruskich miast. Od tego czasu trwają intensywne aresztowania Białorusinów i Białorusinek występujących przeciwko władzy. Część z zagrożonych torturami i nieludzkim traktowaniem osób znalazła schronienie w Litwie, część w Polsce. Tym samym reżim poza wszystkim rozrywa także więzi społeczne: sąsiedztwa, przyjaźnie, rodziny.

20 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Uchodźcy poprzez Portal łączący Lublin z Wilnem i Wilno z Lublinem chcemy stworzyć przestrzeń do spotkań Białorusinów i Białorusinek żyjących w obu tych miastach. To także szansa dla nas, Polaków i Polek, aby spotkać się i poznać z naszymi nowymi sąsiadami.

20 czerwca, godz. 12:00 - 15:00.

Lublin - plac Litewski, Wilno - przed budynkiem dworca.

Organizator: Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Głównym elementem inicjatywy jest betonowy obiekt, przypominający wirtualne drzwi, który stoi na Placu Litewskim w Lublinie oraz przy dworcu kolejowym w Wilnie. Instalacja poprzez kamery i duży okrągły ekran przekazuje za pośrednictwem łącza internetowego obraz między Lublinem i Wilnem

PORTAL - MOST DO ZJEDNOCZONEJ PLANETY

Miasto Lublin we współpracy z Urzędem Miasta Wilna i litewską Fundacją Benediktas Gylys oraz Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” realizują międzynarodowy projekt pod nazwą PORTAL.