Sprawdź, czy „nadwyżka” pieniędzy na koncie jest bezpieczna

zdjęcie przedstawia dwa banknoty, jeden o nominale dwustu złotych i drugi o nominale stu złotych oraz klucze położone na szkicu projektu architektonicznego. Banknoty położone są  w taki sposób, że razem tworzą budynek z dachem.

Sprzedaż domu? Spadek? Sprawdź, czy „nadwyżka” pieniędzy na koncie jest bezpieczna

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje środki zgromadzone na rachunkach w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tys. euro w złotych. Zgodnie z obecnym kursem jest to około 450 tys. zł. Jeśli na rachunkach w danej instytucji trzymamy mniej pieniędzy niż wynosi ten limit, w razie jej bankructwa odzyskamy wszystkie oszczędności. I to szybko, bo BFG rozpocznie wypłaty już w ciągu 7 dni!

Gdy na rachunkach w jednym banku jest więcej niż 100 tys. euro

Co jednak, jeśli oszczędności na rachunkach jest więcej? Niestety, gdyby nasz bank lub SKOK upadł, wówczas musimy się liczyć z tym, że część z nich – powyżej limitu 100 tys. euro – nie jest objęta gwarancjami BFG. Chyba, że akurat znajdujemy się w jednej z kilku szczególnych życiowych sytuacji, kiedy każdemu klientowi banku lub kasy, o ile jest osobą fizyczną, przysługuje wyższy limit gwarancji. Wszystko zależy od tego, skąd pochodzą środki, które mamy na koncie i ile czasu minęło od chwili ich otrzymania.
Szczególne przypadki, kiedy limit jest wyższy:
  • sprzedaż domu lub mieszkania (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą);
  • spadek;
  • wypłata ubezpieczenia: na życie, z tytułu dożycia określonego wieku lub NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • odprawa pieniężna;
  • wypłata emerytalna lub rentowa;
  • podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej.
W wymienionych przypadkach limit gwarancji BFG może zostać podwyższony nawet do 200 tys. euro w złotych (czyli około 900 tys. zł zgodnie z aktualnym kursem). Warto jednak wiedzieć, że wypłata środków ponad standardowy limit ma miejsce wyłącznie na wniosek deponenta. Czyli musimy pamiętać o tym, żeby się o nią upomnieć!

Jak długo obowiązuje wyższy limit?

Ponieważ limit jest wyższy tylko w określonych sytuacjach, obowiązuje wyłącznie przez trzy miesiące od dnia wpływu „szczególnych” środków na rachunek klienta. Po upływie tego czasu danej osobie przywracany jest zwykły limit 100 tys. euro w złotych (czyli około 450 tys. zł). Warto o tym pamiętać przy podejmowaniu decyzji finansowych dotyczących lokowania większych kwot.
Niezależnie od tego, czy spodziewamy się sporego przelewu, czy też nie, dobrze jest upewnić się w swoim banku/SKOK-u, czy produkty, z których korzystamy, są objęte gwarancjami BFG.
Najważniejsze informacje dotyczące zasad gwarancji udzielanych przez BFG: www.gwarancjebfg.pl
Infolinia pod bezpłatnym numerem: 0 800 569 341